Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PODD: Aggressivt och normbrytande beteende hos barn

2018-04-18

Många tänker att livet är som mest våldsamt kring puberteten. Men studier visar tvärtom att det är i förskoleåldern vi utsätts för – och som vi utsätter andra för – mest fysiskt aggressivt beteende. Vad innebär det att ett barn har ett antisocialt eller normbrytande beteende? Vilka signaler och riskfaktorer ska man vara uppmärksam på? Och hur kan man hjälpa barn med ett aggressivt beteende? I det här avsnittet träffar vi Björn Hofvander, forskare vid Lunds universitet och psykolog vid Rättspsykiatri, Skånevård Sund inom Region Skåne.

Av: Tove Smeds


Lyssna på tidigare poddar från Vetenskap & hälsa