Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nära samarbete mellan sjukvård och akademi

2014-05-19
akademin och sjukvården samverkar
Foto: Sara Liedholm

Se en kort film där sju forskare vid Lunds universitet berättar om vilken betydelse sjukvården har för deras forskning, och deras forskning för sjukvården.

Länk till filmen på Medicinska fakultetens Youtube-kanal

Intervjuer och filmer är gjorda av Sara Liedholm, Lunds universitet, och har tidigare publicerats på Medicinska fakultetens hemsida, 16 maj 2014.