Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

När lederna börjar göra ont

2018-10-12

Martin Englund installerades som professor i medicinsk forskning med särskild inriktning mot epidemiologi och ortopedi den 12 oktober 2018 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Ledsjukdomen artros är en av våra allra vanligaste folksjukdomar. Var fjärde person över 45 år har fått diagnosen artros av läkare, men sjukdomens mörkertal är fortsatt stort.

Artros orsakar smärta och nedsatt rörlighet vilket leder till minskad fysisk aktivitet och därmed ofta till ett flertal följdsjukdomar, såsom övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar. Artros ökar kraftigt i förekomst på grund av vår alltmer stillasittande livsstil, ökande kroppsvikt och åldrande befolkning.

Min forskning går bland annat ut på att förstå orsaksmekanismer till ledsmärta och sjukdomen artros. Jag har de senaste åren gjort långsiktiga satsningar tack vare generösa forskningsanslag från bland annat Europeiska forskningsrådet. Jag har startat upp en ny insamling av vävnader från opererade patienter och tittar framför allt på meniskens nedbrytning i knäleden.

Jag bedriver även annan patientnära forskning, exempelvis med magnetkameraundersökningar, där jag letar efter tidiga förändringar som syns på dessa bilder. Dessutom intresserar jag mig för rörelseorganens sjukdomars påverkan på samhället i stort, och genomför befolkningsstudier med användning av svenska registerdata.

Jag hoppas kunna bidra till ny kunskap och bättre förståelse för både artrosens orsaksmekanismer och sjukdomens påverkan på samhället. Därmed önskar jag öppna upp för bättre förebyggande åtgärder, upptäcka nya verktyg för att kunna ställa tidig diagnos samt ta fram nya behandlingsmetoder. Min önskan är att tillsammans med mina fantastiska medarbetare fortsätta utveckla en stark gränsöverskridande forskningsmiljö vid Lunds universitet som uppmanar till nyfikenhet och nytänkande. Att bedriva forskning är en stor förmån, och jag har även ett stort engagemang i ett flertal internationella organisationer inom rörelseorganens sjukdomar.

Text: Martin Englund

Från broschyren: ”Professorsinstallation 12 oktober 2018″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona