Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

När kroppen angriper sig själv

2016-11-02

En cell som ingår i människans immunförsvar, en så kallad T-cell

Anders Bengtsson installerades som professor i reumatologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

De som drabbas av reumatisk sjukdom undrar ofta varför? Det kanske vare sig finns några släktingar som drabbats eller någon uppenbar miljöfaktor som startat den kroniska inflammatoriska processen. Samspelet mellan arv och miljö rymmer ännu många hemligheter, men framsteg inom cellbiologi och molekylärmedicin som tillämpas på kliniskt väl karaktäriserad patientinformation, öppnar vägen till framgång. Kroppens immunsystem utgör ett försvar mot skadliga angrepp från omvärlden. Försvarsreaktionen måste vara noga reglerad för att skydda utan att skada den egna kroppen. Vid reumatiska sjukdomar är dessa mekanismer ur balans.

Min forskning syftar till att klarlägga vilka signalvägar det är fel på och hur detta orsakar symptom hos patienterna. Jag har haft ett särskilt fokus på den reumatiska sjukdomen SLE (systemisk lupus erythematosus) som ofta drabbar unga kvinnor. SLE-sjukdomen drivs av så kallade autoantikroppar som riktar sig mot den egna vävnaden, och inflammatoriska processer kan uppstå i stort sett i vilket organ som helst: i hjärnan, hjärtat, blodkärl eller i njurar förutom i leder, muskler och hud. Men hur uppstår egentligen den autoimmuna reaktionen? Vad är dessa autoantikroppar riktade mot? Vilka delar av immunsystemet är viktiga i den autoimmuna inflammatoriska processen? Dessa grundläggande frågor söker jag svaret på.

Vi och andra har sett att den autoimmuna reaktionen är riktad mot döende celler som inte kunnat städas undan, och att den del av immunsystemet som normalt är avsedd för att bekämpa virusinfektioner är felaktigt aktiverad vid SLE. Mina övergripande mål är att förstå autoimmuna sjukdomar såsom SLE-sjukdomen, vad som orsakar dessa sjukdomar, de molekylära händelser som leder till symptom, funktionsnedsättning och skada, och hur man bäst diagnosticerar, följer och behandlar.

Text: ANDERS BENGTSSON
Porträtt: Kennet Ruona
Foto T-cell: Colourbox

Från broschyren: ”Professorsinstallation 14 oktober 2016″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.