Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

När hjärnan fastnar i beroende

2017-10-24

Anders Håkansson installerades som professor i beroendemedicin särskilt spelberoende den 6 oktober 2017 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Beroende av alkohol, droger och spel fascinerar och väcker frågor hos många. Vad händer i hjärnan när man blir beroende? Vad kan man egentligen bli beroende av? Hur behandlar vi beroende och hur kan vi göra det bättre?

Beroende av spel om pengar har länge varit eftersatt i den medicinska forskarvärlden, trots att tillståndet är både vanligt och allvarligt. De senaste åren har inneburit en ökad uppmärksamhet för spelberoende som ett sjukdomstillstånd som kräver förebyggande arbete, tidig upptäckt och evidensbaserad och multidisciplinär behandling. Spelberoende är ett tillstånd som är nära förknippat med psykisk ohälsa, svåra sociala, ekonomiska och medicinska konsekvenser för både spelare och anhöriga och för samhället. Samtidigt är spelberoende ett behandlingsbart tillstånd. Vår forskargrupp arbetar med att bättre förstå beroendeutvecklingen vid spel om pengar, varför särskilda riskgrupper drabbas och hur samhället kan bli bättre på att förebygga och upptäcka problematiskt spelande.

Som forskare arbetar vi nära – ofta mitt i – det vardagliga patientarbetet och den nära dialogen är väsentlig. På den regionala spelberoendemottagningen i Malmö, där jag är chef, lär vi oss mycket av patienter och anhöriga, liksom i dialogen med andra samhällsfunktioner som möter beroendesjukdomar; det kan vara kommun, kriminalvård, skola och patientföreningar. Att arbeta med beroendesjukdomar är att arbeta med den mänskliga hjärnan men i en samhällelig kontext.

Beroendesjukdomar är svåra tillstånd med betydande konsekvenser och behoven är stora. Ändå är det ett arbete som inger hopp. Kunskapsutvecklingen på området är stor, och forskningen kan åstadkomma stora förändringar i hur vård och samhälle förebygger, hittar och behandlar beroende.

Text: ANDERS HÅKANSSON

Från broschyren: ”Professorsinstallation 6 oktober 2017″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.