Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

När en diagnos döljer en annan

2010-11-02

Var femte person som behandlas för depression är beroende av alkohol – och minst 40 procent av dem som behandlas för alkoholberoende har en depressionssjukdom. För den som har ett av problemen blir risken för att även drabbas av det andra minst dubbelt så stor. Och två diagnoser kan vara en för mycket för experten.

– Med dagens organisation händer det att man missar en av diagnoserna. En person som söker hjälp för sin depression får inte hjälp mot sitt alkoholberoende, eller tvärtom, säger Agneta Öjehagen.

Samordna behandlingar

Hon är professor i psykosocial forskning vid Lunds universitet och studerar sambandet mellan missbruk och annan psykisk sjukdom.

– Vi måste bli bättre på att samordna behandlingarna av de här personerna. Kunskapen om beroendesjukdomar måste komma in mer, både i somatiska och psykiatriska behandlingsteam.

Kan rädda liv

Enligt Agneta Öjehagen är problemet känt, och det pågår nu en stor utredning som bland annat syftar till att förbättra samarbetet mellan olika experter.

– Då det finns en ökad självmordsrisk hos personer i båda de här grupperna, inte minst hos dem som är alkoholberoende i kombination med depression, så är en samordning av behandlingen välkommen. Den kan rädda liv, säger hon.

Alkohol aktiverar belöningssystem…Vinglas

Men varför dricker den deprimerade, och tvärtom?

– Är man deprimerad har alkoholen en lindrande effekt: livet känns inte så tungt om man dricker. Dessvärre hjälper alkoholen bara för stunden. Hjärnans belöningssystem aktiveras av alkohol, och den positiva effekten kan leda till att konsumtionen ökar och att ett beroende utvecklas. Då har personen fått två problem istället för ett, säger Agneta Öjehagen.

…och påverkar stämningsläget

Att det omvända också händer – att den som är alkoholberoende utvecklar en depression – kan enligt Agneta Öjehagen bero på flera saker.

– Alkohol påverkar många system i hjärnan. När hjärnan ofta utsätts för alkohol påverkas stämningsläget och risken att drabbas av en depression ökar. Hjärnan kan också bli mer stresskänslig, och olika personer är dessutom olika sårbara för att utveckla depression. Därtill får ett alkoholberoende så småningom negativa följder för en persons relationer och sociala situation, vilket också kan öka risken för depression.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Foto: Dreamstime