Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nacksmärta kan ge balansstörningar och yrsel

2013-09-05
Nacksmärta och yrsel
De forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus som har deltagit i studien, från vänster: Hans Westergren, Eva-Maj Malmström, Måns Magnusson and Per-Anders Fransson. Ej med på bild: Mikael Karlberg. Foto: Roger Lundholm

Nacksmärta kan ge balansstörningar och yrsel

Att det finns ett nära samband mellan yrsel och smärta i nacken har man anat länge inom sjukvården, men nu har forskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet för första gången också kunnat visa detta experimentellt.

– Med denna studie har vi visat att det kan finnas en fysiologisk koppling mellan smärta, balansproblem och yrsel hos människa, säger Måns Magnusson, professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet och specialist på öron-näsa-halssjukdomar.

Effekten av smärta studerades genom att experimentellt framkalla lokal kortvarig smärta i nackmuskulaturen hos friska försökspersoner, och samtidigt undersöka förmågan att orientera huvudet i relation till bålen. Studien är nyligen publicerad i European Journal of Applied Physiology.

Smärta och yrsel liknar varandra

Förenklat beskrivet finns det idag olika skolor när det gäller kopplingen mellan nacksmärta och yrsel. – En del menar att yrsel och nacksmärta är separata fenomen. Andra menar att nacksmärta kan leda till yrsel, och att yrsel kan leda till ökad nackspänning och smärta, säger sjukgymnast Eva-Maj Malmström.

– Både långvarig smärta och yrsel är fenomen som liknar varandra, berättar överläkare Hans Westergren. Båda är varningssignaler från nervsystemet – från rörelseapparaten respektive balanssystemet.

Hans Westergren arbetar med smärtutredning och behandling vid Skånes universitetssjukhus och i ”Kompetenscentrum område nacksmärta efter olycka” tillsammans med Eva-Maj Malmström. Arbetet sker i team där läkare, sjukgymnaster, psykologer m.fl. yrkesgrupper arbetar tillsammans för att hjälpa patienter med långvarig smärtproblematik.

– I studien kunde vi se att en störning av nackmuskulaturen gav minskad förmåga att med precision kunna orientera sig i rummet. En tredjedel av försökspersonerna fick även yrsel, säger Eva-Maj Malmström. Vi såg en påverkan åt den sidan där smärtan inducerats.

– Detta är något vi tidigare ”haft på känn i den kliniska verksamheten” men nu har kunnat visa vetenskapligt för första gången, fortsätter Hans Westergren. Detta visar än en gång på hur viktigt det är att ta smärta på allvar.

– Liksom yrseln, tillägger Eva-Maj Malmström. Många gånger står det inget om yrsel i patienternas journaler när de kommer till oss för smärtutredning. Men när vi frågar patienterna är även yrsel ett vanligt förekommande besvär. Man söker ju oftast för sitt största problem, smärtan, och tänker kanske inte på att även ta upp sina balans- och yrselproblem med sin läkare eller sjukgymnast. Omvänt är det på en öron-näsa-halsmottagning. Där behöver man kanske i stället lyfta fram frågor kring smärta när man träffar patienter söker för problem med yrsel och ostadighet.

Metodutveckling för mätning av orienteringsförlust

I forskningsteamet ingår också docent Per-Anders Fransson från Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet. Han har en ingenjörsbakgrund och har analyserat och tolkat den omfattande mängden data från experimenten.

Det har varit viktigt för forskarna att på ett kontrollerat sätt mäta hur orienteringsförmåga och balans påverkas av nacksmärta.

– Jag har bland annat arbetat med att utveckla metoder så att man kan få objektiva värden i siffror på hur stor orienteringsförlust en smärtupplevelse ger initialt och över längre tid, säger Per-Anders Fransson.

Vad kan man då inom vården lära sig av studien?

– Att man kan bli yr av en smärtande nacke och att man behöver träna upp förmågan till lednära muskelaktivitet när man haft ont, eftersom förmågan att känna av små rörelser påverkas. Faktiskt även efter det att smärtan har försvunnit, svarar Eva-Maj Malmström. Det är viktigt att tänka på att dessa små muskler tillsammans med de yttre gör nacken både rörlig och stabil, men också att de har en avgörande roll i balansfunktionen.

– Vid nacksmärta är det därför viktigt att på olika sätt minska smärtan och spänningen i musklerna och sikta mot normalt rörelsemönster och funktion, avslutar Eva-Maj Malmström.

Text: NINA NORDH

Artikeln har tidigare publicerats på Medicinska fakultetens hemsida, Lunds universitet, som månadens vetenskapliga artikel augusti 2013