Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Motstridiga resultat om yoga

2017-05-16
Foto: Pexels-photo

Kan yoga hjälpa mot högt blodtryck och stress? Studier i Indien har gett positiva resultat, medan studier i västvärlden inte kunnat visa samma tydliga koppling.

Distriktsläkaren Moa Wolff i Löddeköpinge har i sin doktorsavhandling vid Lunds universitet studerat effekten av yoga mot högt blodtryck. Men resultatet blev inte entydigt: en av hennes delstudier var positiv, medan en annan inte visade någon blodtryckssänkande effekt av yogan. Någon säkerställd effekt på stress uppmättes inte heller. Däremot ansåg deltagarna från båda studierna att yogan varit bra för deras allmänna välbefinnande.

I den första studien fick deltagarna prova ett enkelt yogaprogram en kvart om dagen, och i den andra studien en kvart varje morgon och kväll i tre månaders tid. Intervjuer efter den andra studien visade att många tyckte det var stressande att få in två yogapass under dagen.

– Det var ju motsatsen till vad vi ville uppnå, och kanske kan förklara bristen på resultat, menar hon.

Moa Wolff utövar själv yoga till och från:

– Just när det är stressigt kan det vara svårt att få till det, men när det lyckas så känns det väldigt skönt och lugnande.

Text: INGELA BJÖRCK