Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Molekylära kartor som vapen mot cancer

2016-11-02

cancercell_COLOURBOX4934147

David Gisselsson Nord installerades som professor i professorn i medicinsk forskning, särskilt molekylär patologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Cancer kommer inom en snar framtid att vara den vanligaste dödsorsaken i vårt samhälle. Det största problemet i modern cancerbehandling är att cancerceller förändrar sin arvsmassa och sina egenskaper efterhand som en tumör växer. När en tumör väl upptäcks innebär detta ofta att sjukdomen inte är enhetlig utan består av celler med olika arvsmassa och därmed olika egenskaper. Det kan också finnas skillnader mellan den ursprungliga tumören och de kolonier av tumörceller (metastaser) som den skickar ut i patienten. Ibland innebär detta tyvärr att det finns en andel tumörceller som inte påverkas av behandling med läkemedel. De har utvecklat resistens.

Min forskning handlar om att kartlägga orsaken till att tumörceller ändrar sin arvsmassa och om att förstå vilka förändringar i cancercellers egenskaper det medför över tid. Min forskargrupp skapar därför genetiska kartor över de slagfält mellan tumörceller och godartade celler som varje cancerpatient har inom sig. Dessa kartor använder vi till att skissa fram cancerns olika utvecklingsvägar, på samma sätt som en paleontolog kartlägger arters evolution över tid.

Främst arbetar min forskargrupp med cancer hos barn. Vårt mål är bland annat att förstå hur olika markörer för cancerbehandling kan variera mellan tumörceller. Vi kan på så vis skilja användbara, stabila markörer från sådana som skapar förvirring genom att variera hos en och samma patient. Vi arbetar också teoretiskt med att lägga upp strategier för helt nya former av cancerbehandling, med avstamp i nyvunna kunskaper om cancercellers förmåga till evolution. Huvudfrågan kvarstår – hur skall vi bekämpa en fiende i ständig förändring?

Text: DAVID GISSELSSON NORD
Porträtt: Kennet Ruona
Foto cancercell: COLOURBOX

Från broschyren: ”Professorsinstallation 14 oktober 2016″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.