Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mobilen ska rädda barns liv i Malawi

2013-06-27

Barnadödligheten i Malawi är en av världens högsta. I ett nytt EU-finansierat projekt kommer forskare från Lund, Cork och Oxford att utveckla ny mobil teknik som ska hjälpa vårdpersonal i landet att tidigare och mer effektivt upptäcka och behandla allvarliga sjukdomar.

På Malawis landsbygd använder hjälporganisationernas vårdpersonal en sjukdomsmanual kallad IMCI som Världshälsoorganisationen, WHO, tagit fram för att ställa diagnoser. Det är en gedigen produkt i tryckt format med vägledande frågor och svar, men otymplig och svår att använda i fältarbete.

– Vi kommer att använda en digital variant av IMCI för mobilen och utrusta vårdpersonal med smarta telefoner och lättare mätinstrument. Det finns även tankar på att använda lättare solpaneler att ladda mobilen med, säger Sven Carlsson, professor i informatik och ansvarig för forskningsgruppen från Ekonomihögskolan.

I forskningsprojektet, som kommer vara baserat i hälsokliniker utanför städerna i norra Malawi, kommer forskare från flera länder, däribland England, Sverige, Norge och Malawi, samarbeta med hjälporganisationer på plats. Sven Carlsson tycker att projektnamnet, Supporting LIFE (Supporting Low-cost Intervention For disEase control), är väl valt.

– Med MCI i mobilen kan vi koppla mätinstrument till telefonen för att avläsa viktiga indikatorer som puls, kroppstemperatur och andning m.m. På så sätt blir det lättare för vårdpersonal att använda den mobila manualen och ställa en korrekt diagnos. Det är ett stöd som i förlängningen räddar liv.

Utöver bättre diagnoser kommer den information som vårdpersonalen samlar in via mobil teknik ge en bild av sjukdomarnas geografi och göra det lättare att planera och distribuera läkemedel samt identifiera eventuella epidemier i ett tidigt skede.

Projektmedlemmar från Supporting Life ska träffas för ett uppstartsmöte i Lund den 18–19 juni. Från Institutionen för informatik vid Ekonomihögskolan kommer professor Sven Carlsson, doktor Bo Andersson, docent Odd Steen, och doktoranden Nicklas Holmberg medverka i projektet.

 Text: Henrik Killander

 

Artikeln är tidigare publicerad på: www.lum.lu.se