Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Minska misstagen med mediciner

2010-06-04

Det räcker inte med att ett nytt läkemedel forskats fram och förts ut på marknaden – det måste också användas på rätt sätt.

Därför har Practicum, ett medicinskt träningscentrum vid Skånes universitetssjukhus i Lund, startat träning för läkare och sjuksköterskor i rätt läkemedelshantering.

Misstag med läkemedel anses vara den vanligaste formen av misstag i sjukvården. Det är mycket som kan bli fel: medlet kan ges till fel patient, eller till rätt patient men vid fel tid eller i felaktig dosering eller på fel sätt, eller så kan det rätta medlet förväxlas med ett annat, och så vidare.

Läkemedelsrummet på Practicum
På Practicum har man gjort i ordning ett särskilt läkemedelsrum där man får olika scenarios att öva sig på. Foto: Roger Lundholm

På Practicum har man nu gjort i ordning ett särskilt läkemedelsrum, som ser ut som de rum där läkemedel brukar göras i ordning till sjukhusets patienter.

Läkare och sköterskor får olika scenarios att öva sig på, och utsätts också för störningar och problem av den typ som förekommer i verkligheten.

Målet är att samtliga läkare och sköterskor vid lundasjukhuset ska genomgå denna träning, som också så småningom bör läggas in i den medicinska grundutbildningen.

Text: INGELA BJÖRCK