Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mindre risk för amputation med ny metod

2017-04-28

Fotsår hos patienter med diabetes kan läka utan amputation, och amputation nedanför fotleden läker i stor utsträckning trots allvarliga sår och multisjuka patienter. Forskning vid Lunds universitet redovisar nya metoder som i högre grad räddar foten kvar vilket ökar patientens möjlighet att förflytta sig själv.

Personer med diabetes har högre risk än andra att drabbas av svåra fotsår. Om dessa inte läker finns det risk för att delar av foten måste amputeras. Även amputation av underben och lårben förekommer. Ny forskning visar nu att det kan räcka med mindre amputationer på fotnivå, såren läker bra även när patienterna är åldrade och multisjuka.

Även svåra sår kan läka

Hedvig Örneholm, ST-läkare i ortopedi vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, har för sin doktorsavhandling undersökt förutsättningarna för att personer med diabetesrelaterade fotsår ska slippa amputation. Hon fann att hos de flesta läkte såret utan operation: Fyra av fem med sår på framfotens trampdyna och två av tre med sår på hälen behövde inte opereras eller amputeras för att bli av med såren.

– Patienterna som följdes var äldre och ofta med fler sjukdomar än diabetes. Att se att allvarliga fotsår kan läka för dessa patienter, det är ett viktigt framsteg för att kunna förhindra stora amputationer, säger Hedvig Örneholm.

Hedvig Örneholm jämförde också sårläkningen hos patienter som genomgått amputation nedanför fotleden. Här läkte två av tre amputationssår, men drygt var tredje amputation behövde omopereras innan sårläkningen fungerade.

Mindre fotamputation räddar gångförmåga

– Ett av syftena med en amputation på fotnivå är att rädda en belastningsbar extremitet för patienten och därmed ge patienten en större egen rörelseförmåga. En läkt fot, även om den saknar några tår, är lättare att gå på än om patienten ska behöva lära sig att använda en benprotes. Det krävs så pass mycket mer energi att gå med en protes att äldre sjuka patienter oftast inte klarar det, säger Hedvig Örneholm.

Mindre amputationer har ansetts vara mer kostsamma för sjukvården än större. Det här för att en underbens- eller lårbensamputation kan sys ihop varvid läkningstiden är några veckor. En amputation på fotnivå lämnas öppen att självläka vilket tar längre tid och kräver omläggningar av sjukvården.

– Den totala kostnaden för en större amputation, där vi även räknar in behov av särskild omvårdnad och olika insatser i hemmet samt vad minskad rörlighet betyder för patienten, den är samhällsekonomiskt betydligt högre än vid en mindre amputation på fotnivå.

Viktigt med förebyggande vård

Orsaken till att diabetespatienter lättare än andra kan drabbas av fotsår är att med sjukdomen följer ökad risk för försämrad blodcirkulation och nedsatt känsel. Detta skapar grogrund för elakartade fotsår med risk för amputation och död.

-För att kunna rädda foten måste patienten dock först och främst komma till vårdteamet i tid! Om patienten kommer först när vävnadsdöd, kallbrand, har inträffat så hjälper tyvärr ingen forskning i världen. Därför är det viktigt också med förebyggande åtgärder och information till diabetespatienterna att vara uppmärksamma på sina fötter, avslutar Hedvig Örneholm.

Text: ANNA-MI WENDEL