Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mindre ont med ny sorts tandställning

2022-08-15
porträttbild Liselotte Paulsson
Docent Liselotte Paulsson har tillsammans med doktorand Kristina Johansson gjort studien som jämför ungdomars upplevelser av smärta med två olika typer av tandställning. Foto: Malmö universitet

Barn känner klart mindre smärta med en ny typ av tandställning jämfört med en konventionell. Det visar en forskningsstudie som jämfört upplevelser av smärta under den första veckan av tandreglering.

– Det är en signifikant skillnad i deras upplevelse av smärta, säger Liselotte Paulsson, docent i ortodonti vid Malmö universitet.

Fick gradera smärtorna

Studien omfattar 132 barn och ungdomar i åldrarna 12-17 som har problem med att tänderna sitter för trångt. De har behandlats med fast tandställningar på specialistkliniker vid Malmö universitet, en privat klinik i Helsingborg samt två folktandvårdskliniker i Östersund och Falun.

70 av ungdomarna behandlas med en konventionell tandställning där själva metallbågen fästs med en gummiring till brickorna som klistras på tänderna. 62 av dem har en ny typ – så kallad självligerande – där bågen fästs med en metallucka. Ungdomarna har svarat på enkäter om smärta i början, under och i slutet av den 2-åriga behandlingen med fast tandställning.

Utan att dra ut tänder

I denna studie har man behandlat att tänderna sitter trångt genom att vidga tandbågarna, inte genom att dra ut tänder för att skapa plats. Behandling med fast tandställning kan göra väldigt ont, och i studien fick patienterna gradera sina upplevelser av smärta. Det visade sig att barn med den konventionella tandställningen kände högre smärta än barnen som fått den nya varianten med ”lucka”. För smärta i framtänderna rapporterades ett medelvärde på 7,18 från den konventionella gruppen på en 10 gradig skala, i den andra gruppen blev resultatet 5.96.

– Ungdomarna hade mest ont andra dagen med tandställning och 72 procent med konventionell tandställning uppgav att de fick ta smärtstillande tabletter dag två, i den andra gruppen 54 procent, säger Liselotte Paulsson.

Flickor kände mindre smärta

Förvånande var att flickor kände mindre smärta än pojkar, eftersom det generellt har visats i andra studier att flickor och kvinnor har lägre smärttröskel och rapporterar högre smärta.

– Eftersom det brukar vara fler flickor än pojkar som önskar och får behandling med tandställning är könsskillnader viktiga att studera ytterligare. Det kan bidra till ökad jämlikhet, säger doktorand Kristina Johansson.

Studien går nu vidare med att jämföra aspekter kring livskvalitet, bieffekter och hälsoekonomi för respektive tandställning.

– Eftersom den självligerande tandställningen är dyrare får kostnaderna vägas mot patientens upplevelser och behandlingsresultat, säger Liselotte Paulsson som kommer göra en ny uppföljning med patienterna efter fem år.

Mer om Liselotte Paulssons forskning

Text: MAGNUS JANDO

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet

(Foto tandställning: kgfoto/Istock