Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Metod mot aggressiv spridning av cancer

2010-06-04

Jenny Liao Persson, docent vid Experimentell cancerforskning i Malmö, forskar för att ta fram ett läkemedel mot aggressiva former av cancer. Det är de som kan ge metastaser i bland annat lymfkörtlar, lever, lungor och skelett. Hennes forskargrupp samarbetar med professorn i organisk kemi Olof Sterner vid Lunds universitet.

Tumörmetastaser är den vanligaste orsaken till dödlighet hos cancerpatienter.

– Det saknas i dag effektiva behandlingsmetoder att hindra cancerceller att sprida sig till lever och lungor, berättar hon. Vi har tagit fram kandidater till läkemedel som vi hoppas kunna utveckla till läkemedel som förhindrar spridning.

Samarbetar med kemister

Framställningen av de nya ämnena i läkemedlet är den del där organisk kemi kommer in. Olov Sterners grupp sköter uppgiften att på syntetisk väg tillverka de olika tilltänkta läkemedlen.

– Min forskargrupp testar de nya ämnena på cancerceller. Det gäller bl.a. att se om ämnena på ett effektivt sätt hämmar tumörcellernas tillväxt och skapar tumörcelldöd, säger Jenny Liao Persson.

Vill stoppa metastaser

Ett av projekten går ut på att kvalitetssäkra en av läkemedelskandidaterna framför allt mot prostatacancerceller. I den delen samverkar hon med professor Per-Anders Abrahamsson på Urologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus.

Docent Jenny Liao Persson
Foto: Roger Lundholm

– Ungefär en tredjedel av alla patienter med prostatacancer kommer att få återfall. I dag saknas effektiv behandling för metastaserad sjukdom. Vi skulle vilja hitta nya tänkbara läkemedel mot just metastaser från prostatacancer.

En av läkemedelskandidaterna har testats på djur, där den gett bra effekt på sena aggressiva stadier av cancersjukdomar. Med stöd av LU Innovation och Lunds universitets holdingbolag LUAB har forskarna patentsökt sättet att framställa läkemedlet och bildat ett eget företag, Oncorel.

Envishet viktig ingrediens

Jenny Liao Persson började sin forskning på 1990-talet.

– Det gäller att ha en strategi och även att ha uthållighet. Envishet är en egenskap som en forskare behöver för att lyckas, förklarar Jenny Liao Persson. Hon hoppas att hennes forskning, som också berör leukemi hos barn, kan komma till nytta i samhället och hjälpa svårt sjuka människor.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND