Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Medelålders kvinnor dricker mer än tidigare

2009-12-15

Tre av fyra medelålders kvinnor dricker alkohol en ”vanlig vecka”. Berusningsdrickande – minst fyra glas vin eller motsvarande vid samma tillfälle – är också vanligt i den här gruppen.

Jenny Rundberg, klinisk alkoholforskare vid Lunds universitet, disputerade om medelålders kvinnors alkoholvanor i december 2007. Hennes avhandling, som baseras på en hälsoundersökning av kvinnor i åldern 50–59 år (se faktaruta) fick stor uppmärksamhet i media.

Jenny Rundgren. Foto: Roger Lundholm

– Majoriteten av kvinnorna i studien hade en låg alkoholkonsumtion, men en av tio drack så pass mycket att hon riskerade sin hälsa. Dessutom hade 40 procent druckit sig berusad vid minst ett tillfälle den senaste månaden. Det är en hög siffra och mer än vad tidigare studier visat, säger Jenny Rundberg.

Kvinnor med god ekonomi dricker mer

Tidigare studier om medelålders kvinnors alkoholvanor är dock få.

– Det verkar vara en bortglömd grupp som måste få mer uppmärksamhet.

Att vissa medelålders kvinnor dricker så mycket som studien visar, företrädesvis vin före öl och sprit, kan enligt Jenny Rundberg bero på flera orsaker.

– De som hade en riskkonsumtion hade en god social situation och en hög utbildning. Det kan vara så att dessa kvinnor har en god ekonomi och ett arbete där de ofta kommer i kontakt med alkohol, till exempel genom konferensresor och krog- och restaurangbesök.

De kvinnor i studien som inte drack alkohol var ofta ensamstående, sämre utbildade, långtidssjukskrivna, förtidspensionerade eller hade invandrarbakgrund.

– De har förmodligen sämre ekonomi och ett mindre kontaktnät än den andra gruppen, säger Jenny Rundberg.

Mer kontinentalt drickande

Bilden av att den som har sämre förutsättningar i samhället också är den som dricker mest stämmer alltså inte enligt studien.

– Nej det är, åtminstone efter vad den här studien visar, en förutfattad mening vi har, säger Jenny Rundberg.

Svenskarnas alkoholvanor och inställning till alkohol har ändrats radikalt det senaste decenniet.

– Vi har fått ett mer kontinentalt drickande. Det har blivit acceptabelt att dricka alkohol på vardagar. Vi har fått vin i box och nya alkoholsorter som alkoläsk och cider som tilltalar kvinnor, säger Jenny Rundberg.

– Dessutom har införselkvoterna från utlandet ökat och närheten till Danmark och Tyskland märks i statistiken över alkoholkonsumtion, då den ökat mest i Skåne.

Läkare bör fråga om alkohol

Jenny Rundberg pekar på vikten av att de medelålders kvinnor som dricker får hjälp.

– Den psykiska ohälsan är stor i den här gruppen och när de söker vård är det viktigt att läkaren också frågar om deras alkoholvanor. Det är då man har möjlighet att fånga upp de här kvinnorna och hjälpa dem.

OLLE DAHLBÄCK

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund

Artikeln är tidigare publicerad i Aktuellt om vetenskap & hälsa, november 2009