Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Med cancer som ständig följeslagare

2012-10-25

Thomas Laurell, professor vid Lunds universitet, tycks ha en energi som utökar dygnets timmar. Han är forskningsledare, startar företag och brinner för att hitta nya former att diagnosticera och behandla cancer. Nyligen fick han 33,5 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att ta sina forskningsresultat till kliniska studier.

– Jag har nog alltid varit i rörelse, både i det civila livet och i arbetet. ”Kontoret” finns i en svart ryggsäck som jag alltid bär med mig.  Min dator, en kopp kaffe och musik i hörlurarna är allt jag behöver för att kunna läsa och skriva var jag än befinner mig, säger Thomas och skrattar när vi träffar honom vid forskningslabbet på BMC vid Lunds universitet.

Thomas Laurell och hans forskargrupper arbetar bland annat med prostatacancer. De utvecklar metoder för att enkelt och säkert kunna ”sålla ut” olika typer av celler, till exempel cancerceller, ur ett vanligt blodprov. Omsatt i vård, innebär deras forskning att man tidigare och säkrare skulle kunna upptäcka olika typer av cancer, hjälpa eller bota personer med Parkinsons sjukdom, ”sålla ut” blodstamceller samt förbättra metoderna för blodrening i transfusionsmedicin.

Grund byggd på celler

Ett av två viktiga forskningsområden som Thomas Laurell driver, är utvecklingen av ett mikrochips med nanoporer. Mikrochipset kan fånga in molekyler och ge provsvaren vid prostatacancer betydligt större känslighet och precision än vad som går idag. Dagens diagnosmetoder för prostatacancer fångar förvisso upp alla cancerfall men ger också väldigt många ”falsklarm”. Detta leder till både onödiga utredningskostnader och skapar oro hos dem som får ett felaktigt cancerbesked.

Ett annat viktigt forskningsområde är akustisk cellhantering som för närvarande drivs inom den Vinnova-finansierade forskningsmiljön Cell-CARE. Forskningen är inriktad på cellsortering med hjälp av ultraljud i mikrochipkanaler. På så vis kan man sortera fram specifika celltyper ur blod eller cellodlingar. Exempel på användningsområden är möjligheten att sålla fram tumörceller ur en patients blod för att få en bättre cancerdiagnostik, behandla patienter med leukemi genom att separera ut blodstamceller ur en donators blod eller att behandla Parkinsons sjukdom med framsållade nervstamceller.

– Genom att helt beröringsfritt kunna låsa fast levande celler i vätskeflöden med en ultraljudspincett kan man mycket detaljerat undersöka hur cellerna reagerar på olika substanser. En sådan teknik skulle kunna få stor betydelse för exempelvis läkemedelsforskningen, förklarar Thomas Laurell.

Det är tekniken kring akustisk cellhantering och tillämpningar inom prostatacancer och kardiologi som är de centrala delarna i det anslag som Laurells forskarteam nu fått från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Kliniska studier

Forskningen inom Cell-CARE har nu kommit så långt att man kan påbörja förberedelser för att utvärdera tekniken i kliniska sammanhang och göra jämförelser med etablerad metodologi.

– Tack vare stödet från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse kan vi börja prova tekniken på patientprover, ett steg som kräver mycket resurser. Om teknikutvecklingen går väl och kliniska utvärderingar ger positiva resultat kan en ny metod för att kvantifiera tumörceller i blodet vara tillgänglig i vården om fem till tio år, säger Thomas Laurell.

Mångsysslare

Förutom att leda två högkreativa forskargrupper och själv vara involverad i flera av Lunds universitets strategiska forskningsmiljöer, har Thomas Laurell även en professur vid Dongguk-universitet i Sydkorea. Han driver företaget ISET som utvecklar diagnosticeringsmetoder till sjukvårds- och biotechindustrin samt AcouSort som kommersialiserar resultaten från forskningen på akustisk cellhantering. Med jämna mellanrum ror hans forskargrupper hem forskningsstöd i mångmiljonklassen, bland annat från Vinnova och Wallenbergstiftelserna (vilket i sin tur kräver tidsslukande ansökningar). Flertalet globala biotechföretag har de senaste åren etablerat kontakt med Thomas Laurell för att diskutera gemensamma utvecklingsprojekt eller licensrättigheter på de resultat som Laurells forskargrupper tar fram.

Hur hinner du med allt?

– Duktiga medarbetare i labbet och administrativt stöd på kontoret. Och så utnyttjar jag varje ledig stund. Jag arbetar till exempel alltid när jag reser – försenade flyg innebär då välkommen extratid.

Han skrattar igen.

– Forskning kan över huvud taget beskrivas som ett maratonlopp; Det gäller att ha både uthålligheten och klara spurten. Och däremellan kunna ta sig igenom alla vattengravar, hinder och andra oförutsedda problem längs vägen…

Ett av målen i Thomas Laurells maratonlopp är givet:

– Att i en relativ närtid kunna förbättra diagnostisering och prognostisering av cancer genom ett enkelt blodprov.

Text: JOEN GARSÉN
Foto: Mikael Risedal