Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Malin Malmsjö: Cirkulationssystemet ger livskraft

2012-09-24
öga
Foto: Colourbox

Cirkulationssystemet transporterar syrgas och näringsämnen till celler och koldioxid och slaggprodukter från celler. Det är ett distributionsnät av blodkärl som är till för att upprätthålla balans i alla vävnader och organ i kroppen.

Cirkulationens betydelse för vävnaders välbefinnande har löpt som en röd tråd genom min forskning. Initialt studerade jag hjärt- kärlsjukdomar och hur signalvägarna i blodkärlen påverkades av hjärtsvikt och arterioskleros. Detta är ett av våra mest välutforskade kärlsystem.

Kärlförändringar i ögon och sår

Min forskning kom sedan att inrikta sig på cirkulationsrubbningar i näthinnan och även blodcirkulationens roll för sårläkning. Cirkulationssystemet är inte organspecifikt utan förser alla våra vävnader och organ med syre och näring.

Likaså tror jag att de kärlförändringarna som är av betydelse för sjukdomar i hjärtat, ögonen och svårläkta sår är liknande. Exempelvis är diabetes en sjukdom som drabbar hela cirkulationssystemet med proppar i hjärtat, i näthinnan och svårläkta sår som följd.

Jag har velat dra nytta av min forskning om hjärt- kärlsjukdomar och föra denna vidare till dessa, mindre välkända, områdena.

Nya läkemedel målet

Målet med min forskning om näthinnan är att upptäcka nya läkemedel för behandling av cirkulationsrubbningar till följd av diabetes, arterioskleros och högt blodtryck. Jag vill också öka kunskapen om blodflödet i sårkanten och optimera förutsättningarna för sårläkning.

Jag strävar efter att bedriva både grundforskning och klinisk forskning samtidigt som jag arbetar kliniskt aktivt med patienter. Jag tror att denna kombination är avgörande för att nå forskningsresultat som kan komma patienterna till godo. Min nya position gör det möjligt att kombinera forskning och utveckling med kliniskt arbete på ett gynnsamt sätt.

Text: MALIN MALMSJÖ

Från broschyren ”Professorsinstallation 7 september 2012″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.