Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

LU:s första professor i försäkringsmedicin utnämnd

2012-04-27

Sverige har fått sin första professor i försäkringsmedicin med inriktning mot rörelseorganens sjukdomar: Ingemar Petersson utnämndes i månaden till adjungerad professor i ämnet vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet.

Den nya professorsutnämningen är den andra inom försäkringsmedicin överhuvudtaget i landet.

Ingemar Petersson
Ingemar Petersson

– Det här är mycket glädjande, säger Ingemar Petersson, att Sverige nu kan börja komma ikapp omvärlden där det finns mer strukturerad forskningsverksamhet inom försäkringsmedicin. Så är fallet inte minst i USA, men även runt om i Europa har man kommit långt.

Ingemar Petersson är till vardags enhetschef för Epi-Centrum, vid FoU-centrum, Region Skåne i Lund. Här bedrivs, tidigare under namnet MORSE, kvalificerad registerforskning inom olika områden men med speciellt fokus på rörelseorganens sjukdomar.

-I Sverige har vi haft en väldig omedvetenhet om vad som styr vem som blir sjukskriven och hur konsekvenserna blir för den sjukskrivne och för samhället. Det har hittills bara varit försäkringsbolag och skadereglerare som har haft en kompetens i ärendet, säger Ingemar Petersson. Men nu kan även sjukvård och universitet få en plattform för de här frågorna.

Ingemar Peterssons professur innebär att läkarstudenter på grundnivå jämte forskarstudenter nu kan få en mer formellt strukturerad undervisning i försäkringsmedicin. Professorn själv får även större möjligheter att utveckla forskningen inom området.

– Fortsatt forskning är det som gäller, avslutar Ingemar Petersson.

Nyhet från Lund University Musculoskeletal Science Institute, LUMSI, 26 april 2012