Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ljusterapi för att lindra vinterdepressioner

2009-05-19

Ljusterapi kan i vissa fall motverka höst- och vinterdepressioner, lindra lättare demenssjukdomar och ge äldre bättre sömn.

Hos människor finns en biologisk klocka som gör att vi blir trötta och sover på natten, och är pigga och vakna på dagarna. Vår biologiska klocka styrs framför allt av hormonet melatonin.

Melatonin utsöndras från hjärnan och gör att vi blir sömniga. Yngre har som högst melatoninhalt ungefär vid 12-tiden på natten. Framåt morgonen har halten gått ner så mycket att man vaknar och är pigg igen.

Under dagen gör sedan solljuset att utsöndringen av melatonin hålls tillbaka.

Halten av melatonin i kroppen är därför låg under dagen men ökar igen när det blir mörkt och når sitt maximum mitt i natten.

Så ser det ut – dygn efter dygn, år efter år. Men inte för alla.

Äldre sover mindre

För äldre ser det oftast inte ut så här. Och det kan leda till sömnstörningar. Med åldern minskar nämligen kroppens tillverkning av melatonin.

Många äldre somnar lätt på kvällen men vaknar sen mitt i natten när kroppen efter bara några timmars sömn säger att nu är det är dag – eftersom halten melatonin i kroppen då har hunnit bli väldigt låg.

Baba Pendse, som är överläkare vid Allmänpsykiatriska kliniken i Malmö, berättar om vilka konsekvenser detta kan få:

– Så länge man bor hemma och kan gå och lägga sig när man är trött och gå upp när man vill, gör det inte så mycket.

– Men på ett äldreboende där man kan bli tvungen att lägga sig tidigare än man egentligen skulle ha velat kan det leda till att de äldre i stället vaknar redan vid tvåtiden på natten, alldeles förvirrade av att kroppen tror att det redan är dag.

Men det finns sätt att komma till rätta med detta.

Ljus lindrar lättare demens

Forskning från bland annat USA och Nederländerna har visat att äldre som får tillskott av ljus sover bättre. Man har också sett positiva effekter hos personer med demenssjukdomar.

– I Californien har man installerat ljusskärmar i några äldreboenden och bland annat sett att graden av förvirring hos äldre med lättare demenssjukdomar minskade, berättar Baba Pendse.

– Så till och med i ett klimat med mycket mer tillgång till solljus än vad vi har kan man alltså se att de äldre mår bättre av att få mer ljus.

Baba Pendse berättar också att bäst effekt av ljusterapi hos äldre får man om ljustillskottet ges på kvällen. På så sätt förskjuter man melatonintoppen något framåt – och de äldre sover alltså lite längre.

Finns det bara tillräckligt med ljus ute så är med andra ord en kvällspromenad det bästa för äldre som vill sova gott på natten.

Text: NINA HULT

maj 2009