Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Leverdialys görs nu vid Skånes universitetssjukhus

2011-06-29

Skånes universitetssjukhus har börjat med leverdialys. En patient har fått testa den nya behandlingen, ytterligare några står på tur. Den testas mot den näst intill invalidiserande svåra klåda som patienter med leversjukdomar kan drabbas av.

– Klådan är oerhört intensiv och plågar patienterna svårt, förklarar överläkare Peter Björk vid Kliniken för njurmedicin och transplantation vid Skånes universitetssjukhus. Patienternas livskvalitet blir kraftigt nersatt. Leverdialysen används när ingen annan behandling hjälper mot denna svåra klåda.  

Tiotalet år

Möjligheten att göra leverdialys har funnits ett tiotal år. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg provade som första sjukhuset metoden på en patient som drabbats av en akut livshotande förgiftning av levern. Den patienten räddades till livet.

Sahlgrenska har sedan dess kunnat erbjuda metoden vid exempelvis förgiftningar.

– Det kan bli aktuellt även för oss att testa metoden vid akuta förgiftningar, exempelvis om en svampförgiftning bryter ner levern.

Två steg

Den teknik som används är i princip att de gifter som påverkar levern först tas bort i två steg. I ett första steg filtreras giftet bort och ett andra steg görs en bloddialys. Alltsammans är samlat i en och samma apparatur.

Personal vid kliniken håller på att specialutbildas i den nya tekniken och metoden.  

Samverkan

De akuta behandlingarna planeras att göras i samverkan med intensivvårdsklinikerna. Pionjärpatienten var en man i övre medelåldern.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus 28 juni 2011