Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Leukemiforskningen i Lund förstärks med ny professor

2014-09-11

Mikael Sigvardsson rekryteras som ny professor i molekylär hematologi till Lunds universitet och stärker därmed Lunds redan framstående forskning om cancer i blodets celler.

Mikael Sigvardsson studerar hur blodceller bildas i kroppen. I den process som kallas hematopoes utvecklas blodstamceller i benmärgen till mogna blodceller: som vita respektive röda blodkroppar och blodplättar. Denna utveckling styrs på molekylär nivå. Olika faktorer i omgivningen och i cellerna slår på och av gener och får därmed blodstamcellerna att utvecklas i olika riktningar. När något går fel i denna reglering kan olika sjukdomar, som leukemi, uppstå.

Mikael Sigvardssons forskargrupp jämför till exempel friska celler med leukemiceller för att få en bättre bild av hur tumörer uppstår och utvecklas. Bättre kunskap om hur hematopoesen fungerar och vad som går fel i olika sjukdomar leder i förlängningen till bättre diagnostik av blodsjukdomar och bättre behandlingar som exempelvis skräddarsydd behandling av leukemi. Idag arbetar över 60 forskare vid Lunds universitet med blodforskning och forskningsmiljön i Lund har den senaste tiden utvecklats till en av de främsta i Europa inom området. Sedan den 1 september kompletterar Mikael Sigvardsson denna internationella forskningsmiljö genom sitt kunnande om vad som händer på molekylnivå i hematopoesen.

– Det finns många väldigt duktiga unga forskare inom hematologi i Lund, säger Mikael Sigvardsson. En av mina huvuduppgifter är att bilda en ny avdelning för dessa forskare så att de får en bra miljö att verka och utvecklas i.

Kallelsen* av Mikael Sigvardsson har gjorts möjlig tack vare en donator, Henry Hallberg, som testamenterade medel till cancerforskning vid Lunds universitet.

– Rekryteringen av Mikael Sigvardsson är viktig för oss. Han bidrar med excellent forskning inom området som vi behöver och Mikael är även en duktig pedagog och entusiasmerande person, vilket kommer att betyda mycket både för forskningsmiljö och för fakulteten i stort, säger Gunilla Westergren-Thorsson, dekanus vid Medicinska fakulteten. – Vi är mycket tacksamma för denna donation som ger oss möjlighet att ytterligare förstärka forskningsområdet.

Rekryteringen av Mikael Sigvardsson stöds även av fakultetens strategiska forskningsområden inom cancer (Biocare) och stamceller (Stem Therapy). Mikael Sigvardsson kommer senast från en tjänst som professor vid Linköpings universitet.

*Kallelse av professor: Sveriges universitet och högskolor har möjlighet att kalla en professor till en professur, dvs. att tillsätta en professor utan föregående ledigkungörelse, för att underlätta rekryteringen av internationellt framstående forskare.

Text: JOHANNA SANDAHL

Artikeln är tidigare publicerad som ett pressmeddelande från Lunds universitet den 11 september 2014