Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lena Eliasson: Beta-cellens utsöndring av insulin

2012-09-24
bukspottkörtel
Illustration av bukspottkörteln. Bild: Dreamstime

Typ 2-diabetes är en sjukdom som drabbar allt fler människor i världen, och antalet diabetiker beräknas vara dubblerat om tjugo år. Sjukdomen definieras av för höga halter av sockerarten glukos i blodet, och en bakomliggande orsak är kroppens oförmåga att utsöndra tillräckligt mycket av det blodglukossänkande hormonet insulin.

Min forskning är inriktad på de mekanismer i cellerna som medverkar vid utsöndringen av insulin. Insulin finns i s.k. betaceller belägna i de Langerhanska öarna i bukspottkörteln. Inne i beta-cellen lagras insulin i små blåsor. Då blåsorna smälter samman med cellens membran kommer insulin ut i blodet. Denna process kallas exocytos och är fokus för min forskning.

Jag har under många är studerat denna process med hjälp av s.k. elektrofysiologiska tekniker som gör det möjligt att med hög tidsupplösning mäta den minimala strömmen inne i cellerna och därmed mäta exocytosen som en ökning i cellens kapacitans, dess förmåga att lagra elektrisk laddning.

Jag tror att exocytosen fungerar ofullständigt i vissa former av typ 2-diabetes och min förhoppning är att finna var den felande länken är och även hitta ett lämpligt läkemedel. En sådan länk som jag och min forskargrupp aktivt undersöker för närvarande är betydelsen av microRNA för att reglera insulinutsöndringen. MicroRNA är små korta s.k. icke-kodande molekyler som finns i arvsmassan och kan förändra mängden av specifika proteiner som bildas.

Att blockera microRNA utgör en möjlig behandling av diabetes eftersom det visat sig att ett förhöjt blodglukosvärde är förknippat med överskott av vissa microRNA. Vidare kan microRNA användas som s.k. biomarkörer, vilket skulle kunna göra det möjligt att ge tidigare diagnoser. Jag hoppas att min forskning ska bidra till att förbättra möjligheterna att behandla och allra helst förhindra uppkomsten av typ 2-diabetes.

Text: LENA ELIASSON

Från broschyren ”Professorsinstallation 7 september 2012″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.