Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Läkemedelsmissbruk ett växande folkhälsoproblem

2016-08-16

I den hittills största studien av läkemedelsmissbruk i Europa framkommer att fler än tolv procent av svenskar över 12 år har missbrukat receptbelagd medicin.

anders_c_haakansson_medium
Anders Håkansson. Foto: Apelöga

Missbruk av beroendeframkallande läkemedel ökar och riskerar att utvecklas till ett stort folkhälsoproblem i Europa, liksom det har gjort i USA. Det menar Anders  Håkansson, docent i beroendemedicin vid Lunds universitet och läkare på Beroendecentrum i Malmö, Psykiatri Skåne.

Vanligast med lugnande medel och starka smärtstillande preparat

Ander Håkansson är ansvarig för den svenska delen av studien som visar att 11-12 procent av svenskarna har missbrukat lugnande medel och starka smärtstillande preparat, som är de läkemedel som huvudsakligen används. Dessutom har 6 procent någon gång missbrukat ADHD-läkemedel. I majoriteten av fallen får, köper eller stjäler missbrukarna läkemedlen från familj och vänner, men en ganska hög andel köper narkotikaklassade läkemedel via internet. Missbruket skapar ett beroende med risk för psykiatriska problem som följd.

– Men trenden i USA är att missbruk av narkotikaklassade läkemedel blir en allt vanligare dödsorsak än bruket av traditionella illegala droger. Även i Sverige kan vi se att läkemedel ofta förekommer hos personer som har avlidit p.g.a. överdoser, säger Anders Håkansson.

Värst i USA – men problemet växer i Europa

Mätmetoderna mellan studier gjorda i USA och den aktuella europeiska studien skiljer sig åt, men en försiktig slutsats är att Europa fortfarande ligger lägre än USA i läkemedelsmissbruk. Budskapet är att problemet är stort och växande även i Europa vilket kräver vaksamhet och åtgärder. Det kan t. ex. handla om fler studier av behandling av läkemedelsberoende, men även forskning om förskrivningsmönster och attityder till förskrivning.

– Vi måste fortsatt arbeta med en restriktiv och mer välriktad förskrivning av narkotikaklassade preparat, som tar hänsyn till riskerna för individer och deras omgivning. Framför allt behöver smärttillstånd och psykiatriska sjukdomar och problem behandlas med evidensbaserade metoder och med rätt behandling till rätt person, så att man undviker att snabbt hamna i förskrivning av alltför tunga läkemedel. Dessutom behövs behandlingsstudier för att utveckla mer evidensbaserad behandling av läkemedelsberoende, säger Anders Håkansson.

Text: KATRIN STÅHL

Porträttfoto: Apelöga; Bild läkemedel: Matton

Artikeln är tidigare publicerad av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet