Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Läkemedel lovande vid aggressiv barncancer

2020-09-29

Ett läkemedel har visat sig mycket lovande mot neuroblastom, en aggressiv form av barncancer. Studien leds av forskare vid Lunds universitet och publiceras nu i den vetenskapliga tidsskriften Science Translational Medicine.

Karin Hansson och Daniel Bexell står framför en spiraltrappa
Karin Hansson, doktorand och Daniel Bexell, docent och forskargruppschef vid Lunds universitet. Bild: Åsa Hansdotter

Varje år insjuknar ungefär 20 barn i Sverige i neuroblastom, som är en aggressiv cancer i det sympatiska nervsystemet, framförallt i binjurarna. Ofta bryter den ut redan innan barnet fyller två år. Trots intensiv behandling med cytostatika kan sjukdomen vara svår att bota och prognosen för barn med den aggressiva formen är dålig. Men nu har forskare vid Lunds universitet identifierat och testat ett läkemedel som visat sig vara mycket effektivt mot neuroblastom.

Stor screening

– Först genomförde vi en storskalig screening där vi undersökte hur 500 läkemedel påverkade neuroblastomceller från patienter. De flesta av dessa mediciner har aldrig tidigare använts på just patienter med neuroblastom, säger Karin Hansson, doktorand och förstaförfattare i studien.

Forskarna fick sedan ut en ”topplista” på de mest effektiva läkemedlen. Ett av dessa innehöll en så kallad KSP-hämmare, vilket är intressant eftersom patienter med hög andel KSP-protein har den aggressivare varianten av neuroblastom, vilket är liktydligt med sämre prognos. När forskarna behandlade möss med detta läkemedel, såg de hur KSP-hämmaren förhindrade tumörtillväxt och drastiskt förlängde överlevnaden. I vissa fall försvann tumören helt. KSP-hämmare blockerar nämligen proteinet i tumörcellen vilket innebär att cellen inte längre kan dela sig och slutligen dör. KSP-hämmaren har inte tidigare använts för just neuroblastom, men visade sig alltså vara extra effektivt mot just den här typen av cancer. Det påverkade inte heller de friska benmärgscellerna på samma sätt, något som är viktigt eftersom biverkningar är ett stort problem vid behandling av barncancer.

illustrationen är en grafisk beskrivning av screeningsprocessen. Ungefär samma sak sammanfattas i stycket ovanför bilden.
Illustration: Karin Hansson

Godkänt läkemedel

– Resultaten var väldigt tydliga och behandlingen mycket lovande. Men även om vi såg kraftfulla effekter, kommer man förmodligen att behöva kombinera behandlingen med andra läkemedel för att helt slå ut alla tumörceller. Lyckligtvis är läkemedlet redan godkänt för användning på människor. Nu hoppas vi självklart på att kliniska prövningar inleds även för neuroblastom, säger Daniel Bexell, docent och forskargruppsledare vid Lunds universitet.

Länk till publikationen: Science Translational Medicine: Therapeutic targeting of KSP in preclinical models of high-risk neuroblastoma

Text: ÅSA HANSDOTTER

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet