Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Läkemedel kan öka benbildning vid implantat

2018-06-05

Att belägga implantatytor med läkemedel kan påskynda läkningen, gynna bildningen av ben och förhindra infektioner i munnen. Det visar en ny forskning av tandläkaren Ali Alenezi, som utvecklat ett nytt system för kontrollerad tillförsel av läkemedel.

– För att uppnå  en god läkningsprocess vid implantat kan man lokalt lägga på läkemedel i rätt mängd och göra det med den varaktighet som behövs, säger Ali Alenezi, som nu disputerar vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Ali Alenezi

Svårare för vissa grupper

Generellt är mer än 90 procent av all behandling med implantat i munnen  framgångsrik. Men vissa grupper, till exempel diabetiker och personer diagnostiserade med osteoporos, har fler misslyckade behandlingar än normalpopulationen på grund av att deras benläkningskapacitet är försämrad.

Läs även: Ny metod för att bygga upp käkbenet vid implantat

– Det kan uppstå svårbehandlade infektioner runt implantatet. Det har visat sig vara väldigt svårbehandlat med sedvanliga metoder, säger Ali Alenezi.

I avhandlingen har han i fyra olika delstudier undersökt hur man med nya metoder kan göra så att läkemedlet frigörs i området runt implantatet.

– Vissa läkemedel kan stimulera benbildningen och är särskilt verksam om det kan ges under längre tid. Då förbättras kroppens gensvar, säger Ali Alenezi.

Läs även: Flera skäl till förlust av tandimplantat

Läs även: Konstgjorda tänder och nya material

Antibiotika släpps ut i kroppen

Den första delstudien är litteraturstudie där han kartlade dokumentation om olika metoder att belägga implantatytor med läkemedel. I den andra utvecklade han ett nytt system och ett nytt material för beläggning. Polymeren, PNIPAAm, har visat sig kunna lagra läkemedel och sedan frisättas i kroppen med hjälp av infrarött ljus. I de sista två studierna utvärderades effekten på benbildningen av ett antibiotikum respektive strontium under olika läknings tider.

– Syftet har varit att undersöka hur man kan släppa ut antibiotika i kroppen under kontrollerade former, i vissa fall under en längre tid. Här kan min metod vara en väg framåt, säger Ali Alenezi.

Till avhandlingen: On enhancement of bone formation using local drug delivery systems

Text: MAGNUS JANDO

Texten är tidigare publicerad av Malmö universitet