Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kvalitet i det akuta omhändertagandet

2018-10-12

Ulf Ekelund installerades som professor i akutsjukvård den 12 oktober 2018 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Åtminstone 3 miljoner människor tas varje år omhand på svenska akutmottagningar och inom ambulanssjukvården. Ämnet akutsjukvård, som är nytt vid Lunds universitet, innefattar omhändertagande av alla akuta tillstånd i alla åldrar, diagnostik, beslutsfattande, logistik, behandling, omvårdnad och arbetsorganisation, vilket gör det väldigt brett och spännande.

Min forskning är fokuserad på arbetet på akutmottagningen, och projekten spänner från betydelsen av personalens arbetsbelastning för vårdutfallet för patienterna till värdet av medicinska checklistor och beslutsstöd baserade på artificiell intelligens. Målet är en effektiv akutsjukvård med rätt handläggning från början för så många patienter som möjligt.

Mest och längst har jag arbetat med handläggningen av patienter med bröstsmärta och möjlig hjärtinfarkt. Ungefär 170 000 personer i Sverige söker varje år akutmottagningen med bröstsmärta, och den i särklass vanligaste farliga orsaken är hjärtinfarkt. Utmaningen här är att snabbt och effektivt identifiera patienterna med hjärtinfarkt (cirka 10 %), och samtidigt inte lägga mer än nödvändigt av tid och resurser på de många patienterna med godartade åkommor, t.ex. muskelvärk.

Med bättre utnyttjande av befintliga metoder (t.ex. EKG), nya metoder (t.ex. nya blodprov), standardiserade diagnostiska protokoll och olika beslutsstöd hoppas vi kunna göra handläggningen av denna stora patientgrupp säkrare, snabbare och resurssnålare. Om vi lyckas blir alla akutpatienter vinnare – ju effektivare vi tar hand om patienten framför oss, desto mer tid och resurser har vi ju till nästa.

Text: ULF EKELUND

Från broschyren: ”Professorsinstallation 12 oktober 2018″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona