Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kryddstark smärtforskning

2015-10-02

Closeup of an elderly man being given pills_dreamstime_11312558

Peter Zygmunt installerades som professor i farmakologi den 16 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Ämnet farmakologi – läran om läkemedel – är centralt för att förstå hur man tar fram läkemedel och använder dem för att bota eller lindra sjukdomar och sjukdomssymtom. Kemiska substanser vars effekter är kända är viktiga farmakologiska redskap för att utforska hur kroppen fungerar normalt och vid sjukdom. Studier av läkemedel som används utan att man vet hur de egentligen fungerar kan också vara till stor hjälp för att utveckla nya läkemedelsbehandlingar.

Inom mitt forskningsområde har man framgångsrikt använt kemiska irriterande substanser från växt-och djurriket för att kartlägga smärtsinnet. Ett exempel är kapsaicin från chilipeppar, med vars hjälp man 1997 hittade en ny grupp av smärtreceptorer s.k. TRP-jonkanaler. Kort efter denna upptäckt visade jag att anandamid och liknande N-acyletanolaminer, en typ av signalsubstanser i hjärnan, verkar på kapsaicinreceptorn TRPV1, dvs. de är kroppens egen chilipeppar. Med hjälp av kemiska substanser från senap, kanel, vitlök och cannabis har jag identifierat en släkting till kapsaicinreceptorn, TRPA1, en kanske ännu viktigare smärtreceptor. Jag har också upptäckt att paracetamol (Alvedon), ett av våra vanligaste smärtlindrande preparat, vars verkningsmekanism är delvis oklar, indirekt påverkar kapsaicin-och senapsreceptorn. Detta ger möjligheter att ta fram nya smärtstillande läkemedel utan paracetamols skadliga effekter på lever och njurar. Jag har nyligen visat att smärtreceptorn TRPA1 också är en köldsensor, vilket kan förklara den köldöverkänslighet som många smärtpatienter lider av.

Jag vill med min forskning bidra till en ökad förståelse av hur smärtsinnet fungerar och hitta nya, effektivare och säkrare läkemedel för behandling av långvarig smärta som kostar det svenska samhället ca 100 miljarder kronor årligen.

Text: PETER ZYGMUNT, professor i farmakologi

Bild läkemedel: Dreamstime

Från broschyren: ”Professorsinstallation 16 oktober 2015″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.