Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Krafttag mot sviter av barncancer-behandling

2011-02-04

Allt fler barn överlever cancer. För många av dem är priset högt.

Den tuffa behandlingen leder för en del till hormonella störningar som påverkar könsmognad och fysisk tillväxt. Andra kan drabbas av ofruktsamhet, hjärtkärl- och njurbesvär eller försämrad inlärningsförmåga.  

Genom att lära sig mer om dessa sena effekter av behandlingen kan sjukvården dels förbättra och mildra den botande behandlingen, dels hitta former som tar hand om dem som drabbats av behandlingens biverkningar i tonår och vuxen ålder.

Cancersjukvården i Lund introducerade en seneffektmottagning för barn som drabbats av cancer redan 1987. Tjugo år senare, 2007, anordnade Lund den första europeiska konferensen om sena komplikationer av barncancer

Detta blev startskottet till ett EU-projekt, PanCareSurFup (PanCare Childhood and Adoloscent Cancer Survivor Care and Follow-up Studies) där effekterna av cancerbehandlingen ska kartläggas. Projektet pågår i fem år och elva EU-länder deltar. Uppdraget är bland annat att utforma riktlinjer för vad som är bästa kliniska praxis för att i så hög grad som möjligt kunna bota utan att skada.

Text: PER LÄNGBY

Se ett inslag från TV4 Nyheterna om projektet, 3 februari 2011: