Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kraftig ökning av kvinnor med upprepade missfall

2017-09-27

Andelen kvinnor som får upprepade missfall i Sverige ökar. En nyligen avslutad studie som omfattar perioden, 2003-2012 visar att den grupp kvinnor som drabbas av tre eller fler missfall, utan födda barn emellan, ökade med hela 58 procent under perioden.

Emma Råsmark Röpke. Foto: Roger Lundholm

Emma Råsmark Röpke, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi, vid Skånes universitetssjukhus och doktorand vid Lunds Universitet har genomfört studien. Hon menar att det är en tydlig ökning av antalet kvinnor som årligen drabbas av upprepade missfall. Missfallen upplevs som en stor stressfaktor för par som har en stor barnönskan.

– Vi kan se en ökning under hela 10-årsperioden men den är kraftigare de senare fem åren, konstaterar hon.

Oklart varför upprepade missfallen ökar

Emma Råsmark Röpke menar att det finns flera möjliga förklaringar till ökningen av upprepade missfall. Men den här studien kan inte påvisa en specifik orsak.

– Det kan handla om miljöfaktorer och ökad påverkan av immunförsvaret då även andra inflammatoriska sjukdomar ökar generellt, så som allergi och inflammatoriska tarmsjukdomar, säger Emma Råsmark Röpke.

Andra orsaker kan vara livsstilsfaktorer som ökad vikt och rökning. Den genomsnittliga vikten har dock endast ökat marginellt under perioden och färre gravida röker än tidigare, vilket talar emot att dessa faktorer skulle ligga bakom ökningen av upprepade missfall. Äldre kvinnor har ökad risk för missfall. Genomsnittsåldern för kvinnorna i studien är 33 år och ändras inte under perioden. Därför är inte heller ökad ålder av gravida en trolig förklaring.

– Den här studien visar att det skett en kraftig ökning av gruppen kvinnor som får upprepade missfall i Sverige. Det krävs ytterligare studier som går på djupet med vad som kan vara orsaken, säger Emma Råsmark Röpke.

Text: ANNA-LENA BOIVE

Tidigare publicerat som pressmeddelande från Region Skånes pressrum.