Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kraftig ökning av antalet mässlingsfall i Europa

2019-03-01
Foto: iStock/scyther5

Antalet fall av mässling har mångdubblats i Europa och även i Sverige har det den senaste tiden rapporterats in ett antal fall. Kristian Riesbeck, professor och överläkare i klinisk mikrobiologi, framhåller vikten av att människor vaccinerar sig mot sjukdomen, som kan få allvarliga följder.

Enligt världshälsoorganisationen WHO har antalet fall av mässling ökat dramatiskt i Europa de två senaste åren. Från 5 273 konstaterade fall 2016, 25 863 fall 2017 till 82 596 fall 2018 – en ökning med drygt 1400 procent på tre år. Under 2018 dog 72 barn och vuxna av mässling i EU.

Vad beror ökningen på, tror du?

Kristian Riesbeck är professor och vaccinforskare vid Lunds universitet samt överläkare vid Labmedicin inom Region Skåne. Foto: Roger Lundholm

– Det saknas fortfarande immunitet i delar av befolkningen, vilket kan bero på färre vaccinerade och att vissa inte har utsatts för smitta tidigare eftersom risken att bli smittad av mässling i barndomen minskat för de som var födda på 1970-talet när man började vaccinera, säger Kristian Riesbeck.

Vad är det för risker om färre vaccinerar sig? Var går gränsen för när andelen vaccinerade är för låg?

– Man brukar säga att det krävs 90-95 procent vaccinerade eller individer som haft sjukdomen för att vara säker på att det inte ska bli några utbrott. När andelen sjunker till omkring 80 procent börjar det bli risk för utbrott. Vaccintäckningen var under 95 procent i 34 EU-länder under 2017, vilket innebär en ökad risk för att man inte uppnår ”herd immunity” (flockimmunitet), alltså att de som inte är vaccinerade kan smittas om mässling kommer in i befolkningen. Målet är att alla ska ha två doser mässlingsvaccin.

Hur ser det ut i Sverige?

– De flesta som är födda i början av 1970-talet (1970-1974) har fått minst en dos vaccin och majoriteten av de som är födda 1975-80 har fått två doser mässlingsvaccin (MPR; mässling-påssjuka och röda hund). Alltså är det inte helt säkert att de som är födda på 1970-talet har fullgod immunitet. Vaccinet infördes på bred front 1982 och dessförinnan var mässling fortfarande relativt vanlig i Sverige.

Hur kommer det sig att sjukdomen tycks sprida sig även i Sverige? Är det för att färre vaccinerar sig?

– Generellt sett är vaccinationstäckningen mycket god i Sverige, omkring 97 procent. Men om vaccintäckningen sjunker inom ett område och smitta kommer in finns det risk för spridning hos icke skyddade individer. Det finns tyvärr en oro för biverkningar och enstaka föräldrar väljer därför att inte vaccinera sina barn.

Finns det några risker med MPR-vaccin?

– Det finns biverkningar med alla vaccin, oftast feber under ett par dagar och/eller reaktioner (rodnad, smärta och svullnad) vid själva injektionsstället. Detta vaccin kan också i sällsynta fall ge en övergående mild form av mässling 1-2 veckor efter vaccination, dvs högfeber i 2-3 dagar och utslag. Dagens vaccin anses mycket säkra och har använts till många barn, till exempel har 400 miljoner doser getts av M-M-MRVAXPRO, som är det MPR-vaccin som i de flesta fall ges i Sverige.

Varför bör man vaccinera sig mot mässling? Vilka risker finns det med sjukdomen?

– Mässling kan vara en dödlig sjukdom. Innan mässlingsvaccin fanns (1963) så skördade sjukdomen 2,6 miljoner människoliv per år i världen i samband med epidemier som kom varje 2-3 årsperiod. Andra risker är encefalit (hjärninflammation), blindhet, diarré och lunginflammation.

Läs även: Vaccin gör nytta!

Hur små barn kan vaccineras?

– I Sverige sker vaccination från 18 månaders ålder med en så kallad booster-dos vid 6-8 års ålder, men om man ska resa utomlands är det godkänt att ge vaccin från 6 månaders ålder. Man måste ändå ge en dos till vid 18 månaders ålder eftersom vaccination innan före 12 månaders ålder inte blir så effektiv på längre sikt.

Finns det några fördelar med att inte vaccinera sig?

Det finns en del som anser att det kan vara nyttigt att ha barnsjukdomar för att bygga upp immunförsvaret.

– Teoretiskt ska vårt immunsystem skolas för att vi ska kunna möta infektioner under hela livet och en infektion med mässlingsvirus ger en kraftig stimulering av immunsystemet. Men vi blir infekterade av så många andra virus och bakterier under uppväxten att vi klarar oss mycket väl utan denna extra stimulering av immunsystemet. Vaccination och därmed en eliminerad risk för att bli allvarligt sjuk av mässling överväger en eventuell nytta med att ha varit (förhoppningsvis lindrigt) sjuk.

Hur ser det ut i andra länder?

– I vissa länder är det obligatoriskt att vaccinera sig, man får inte börja på dagis och så vidare. Likaså får man exempelvis inte börja på high school/universitet i USA som svensk utbytesstudent om man inte har genomgått det allmänna vaccinationsprogrammet inkluderande MPR.

Läs mer i vårt tema Vacciner

 

Text: JONAS ANDERSSON

Texten är tidigare publicerad av Lunds universitet