Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kontaktallergi mot aluminium – ett ökande problem?

2011-01-14

Aluminiumallergi är en ovanlig form av kontaktallergi, men under senare år har forskare börjat se en ökning. Varför det ökar vet man ännu inte.

Eva Netterlid vid Lunds universitet har studerat om det finns en koppling mellan vaccinationer och kontaktallergi mot aluminium.

Eva Netterlid
Eva Netterlid

– Aluminium har använts i de flesta vacciner sedan 1920-talet. Men något verkar ha hänt nu som gör att vi får fler rapporter om kontaktallergi mot aluminium.

Det berättar Eva Netterlid som är forskare vid Lunds universitet och klinisk prövningsledare vid Smittskyddsinstitutet, där hon arbetar med barnvaccinations-programmet.

Hon har nyligen presenterat sin avhandling kring aluminium i vacciner och kontaktallergi.

– Om ökningen av kontaktallergier mot aluminium beror på att vi numera är bättre på att hitta aluminiumallergier, om det beror på något i vår omgivning eller om det är någon förändring i de ämnen och processer som används vid vaccinationstillverkningen – det vet vi ännu inte, säger Eva Netterlid.

Vanlig metall

Aluminium är ett av de vanligaste ämnena i vår omgivning och vi kommer dagligen i kontakt med olika former av aluminium. Eftersom man tidigare har trott att aluminium inte ger upphov till några hälsobesvär förekommer det i många olika sammanhang.

Aluminium används bland annat som så kallad adjuvans i de flesta vacciner. Det är ett ämne som stimulerar immunförsvaret och får vaccinet att bli mer effektivt. Annars skulle man behöva använda en mycket högre dos, och fler doser.

vaccination
Vaccination. Foto: Roger Lundholm

Tidigare studier av vaccinerade barn

Upprinnelsen till Eva Netterlids forskning är framför allt en tidigare studie från Göteborgs universitet som publicerades 2003.

Det visade sig att många av de barn som reagerat med kliande knölar vid vaccinationsstället efter vaccination mot kikhosta, också hade en kontaktallergi mot aluminium.

Tidigare var det mycket ovanligt med rapporter om kontaktallergi mot aluminium i samband med vaccinationer.

– När jag följde upp denna studie och tittade på barn som fått difterivaccin i fjärde klass kunde jag inte hitta några barn med kontaktallergi mot aluminium, berättar Eva Netterlid.

– Därför gick jag vidare och studerade även personer som allergivaccineras.

Tittat vidare på allergivaccinering

Vid en allergivaccinering som ges till personer med allergisk astma och/eller hösnuva får man under flera år sprutor med det allergiframkallande ämnet i små doser. På så sätt kan kroppen successivt vänja sig vid dessa ämnen. Även i allergivacciner används aluminium som adjuvans. 

– Vi kunde i våra studier se att man i vissa fall kan utveckla en kontaktallergi mot aluminium efter en allergivaccination.I en retrospektiv studie fanns det starka indikationer på att allergivaccination orsakar kontaktallergi mot aluminium.

– I en senare prospektiv studie kunde detta inte bekräftas då kontaktallergi mot aluminium var lika vanlig bland de som fått allergivaccination som hos de som inte fått behandling. Vi kan därför inte säga om det är behandlingen som är orsaken eller inte.

Eva Netterlid menar att det behövs ytterligare forskning inom flera olika områden för att förstå detta. Ett område är vilken klinisk betydelse detta har.

– Jag vill också gå vidare i min forskning och se om det är någon skillnad mellan de olika typer av aluminiumföreningar som används som adjuvans. Vi vill också se om det finns skillnader i tillverkningsprocessen mellan olika vacciner, och om det kan ha betydelse för om kontaktallergi mot aluminium uppstår.

Text: NINA HULT