Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Könsceller får inte bli handelsvaror”

2013-01-11

Den moderna reproduktionsteknologin skapar nya möjligheter – men också nya frågeställningar.

I en artikel i Svenska Dagbladet från 8 januari 2013 intervjuas Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik vid Lunds universitet. Han sitter med i Statens medicinsk-etiska råd (SMER) och är en av Sveriges främsta experter på området.

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets webbplats

Forskningens dag 2012
Illustration: Maria Esaiasson

Frisk som foster – frisk som vuxen?

Höstens Forskningens dag vid Lunds universitet och Region Skåne hade som tema ”Frisk som foster – frisk som vuxen?”.

Du kan se föreläsningarna i efterhand och läsa mer om forskningen kring reproduktion i vårt temanummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa.

Det handlar bland annat om provrörsbarn som kan ärva barnlöshet, om livmoderbehandling som underlättar befruktning och om ägg som handelsvara.

Se föreläsningar och filmer

Läs temanumret Frisk som foster – frisk som vuxen?

Den oändliga reproduktionen
Statyn Vandmoderen av Kai Nielsen. Ny Carlsberg Glyptotek, København, foto: Ole Haupt

Symposium 12 februari 2013: Den oändliga reproduktionen

Det är 30 år sedan Sveriges första provrörsbarn föddes. Fem miljoner barn har hittills fötts med hjälp av assisterad reproduktionsteknologi. 2010 tilldelades professor Robert Edwards Nobelpriset i medicin för sina pionjärinsatser inom området. Detta uppmärksammas med ett symposium tisdagen den 12 februari 2013.

Välkommen till ett symposium som berör oss alla!

Tisdagen den 12 februari 2013 kl. 14.00 – 17.00
Aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund

PROGRAM:

  • Forntid – Professor Nils-Otto Sjöberg
  • Nutid – Professor Lars Hamberger
  • Äggcellens framtid – Professor Claus Yding Andersen
  • Spermiens framtid – Professor Aleksander Giwercman
  • Mingel och förtäring

Anmälan obligatorisk då möte och förtäring är kostnadsfritt.
Anmälan till kansli@fysiografen.se senast 31 januari 2013.

Arrangörer: Symposiet annordnas i samarbete med Sydsvenska Gynekologsällskapet, Kungliga Fysiografiska Sällskapet, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet, Medicinska fakulteten och Medicinska Föreningen.