Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kollisionen mellan gener och livsstil

2011-01-31

Typ 2 diabetes är idag den snabbast växande sjukdomen i världen. Orsaken är att vi lever på ett sätt som vi inte är biologiskt anpassade för.

Den största ökningen av diabetes sker i länder där levnadsstandarden snabbt stiger. För bara 20 år sedan var sjukdomen nästan okänd i utvecklingsländerna. Idag är den mycket vanlig, i Kina har nästan hundra miljoner diabetes. I Indien är siffran fler än 50 miljoner. Alla prognoser pekar på att det kommer att bli många fler.

– På den här korta tiden har inte våra gener förändrats men de avgör hur vi reagerar på vår omgivning, på vår livsstil, vilken drastiskt och snabbt har förändrats, säger Leif Groop, professor i diabetes och endokrinologi samt koordinatör för Lunds universitets Diabetescenter.

Se en film från Lund University Channel på Youtube där Leif Groop berättar om varför diabetes ökar så dramatiskt (filmen är på engelska).

Nyhet från diabetesportalen.se 28 januari 2011.