Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kolikfrid med akupunktur

2009-11-04

Kolik – när en baby skriker otröstligt i timmar i sträck – är alla nyblivna föräldrars mardröm. Men små nålstick som babyn knappast känner kan vara nog för att lindra koliken. Det visar studier som gjorts av akupunktören, sjuksköterskan och doktoranden i vårdvetenskap Kajsa Landgren. 

Lilla Elsa har somnat om i mammas famn medan Kajsa Landgren hör sig för om hennes skrik- och matvanor.

Kolik är inte en sjukdom, eftersom det hör till problemet att man inte kunnat hitta någon kroppslig förklaring till de förtvivlade gallskriken. Tillståndet definieras i stället i tid: det kallas kolik när ett spädbarn gnäller eller skriker mer än tre timmar per dag mer än tre dagar i veckan. Skriken följer samma mönster som alla spädbarns gråt, med en topp när babyn är sex–åtta veckor gammal och en nedgång vid tre–fyra månaders ålder. 

Koliken går alltså förr eller senare över, men det är ingen verklig tröst för de drabbade föräldrarna. När de sjungit, vaggat, burit, kört bil och dragit vagn medan babyn illvrålat sig till utmattning, så är de själva på bristningsgränsen av förtvivlan, hjälplöshet och trötthet. 

– Barnets skrik överskuggar hela deras liv. Därför är det så tacksamt kunna hjälpa de här familjerna. Att behandla kolikbebisar är en av de roligaste akupunkturuppgifter som finns, säger Kajsa Landgren. 

Flesta kolikfallen oförklarade

Hon är akutsjuksköterska i botten men har utbildat sig till akupunktör i Norge och arbetat på området i många år. Nu har hon skrivit en lic-avhandling om akupunktur mot kolik, som så småningom ska byggas ut till en doktorsavhandling. 

Upp till en fjärdedel av alla kolikfall beror enligt Kajsa Landgren på överkänslighet mot komjölksprotein, som barnen kan få i sig antingen via mjölkersättning eller via bröstmjölken. Hon råder därför alltid sina mammor att på prov byta mjölkersättning eller ta bort alla mjölkprodukter från sin egen mat. Ibland går då babyns kolik över ganska snabbt. 

Några andra kolikfall är barn som föräldrarna inte kan läsa av på rätt sätt, och som skriker bara för att bli sedda och hörda. Men de utgör en mindre andel, och de flesta kolikfallen är fortfarande oförklarade. Forskningen har gett motstridiga resultat, och det enda man verkar kunna enas om är att rökning ger en högre risk för kolik, medan risken är lägre i länder där mammorna bär sina spädbarn mot kroppen. 

Lyckliga föräldrar

Kajsa Landgren började sin forskning med en studie av 68 kolikbarn, där hela 67 blev bättre av akupunkturbehandlingen. Föräldrarna skrev lyckliga kommentarer som ”En helt annan kille!”, ”Helt annorlunda, glad, kan vara vaken utan att skrika” och ”Bättre! Inga hysteriska vrål sen sist.” Den större studie hon sedan fortsatt med är gjord som en s.k. randomiserad dubbelblind studie. Barnen är slumpvis fördelade till behandlingsgrupp och kontrollgrupp, och vare sig föräldrarna eller projektledaren har vetat vilka barn som ingått i vilken grupp. Det har inneburit en del strapatser för föräldrarna, som fått ta sina barn till mottagningen i Helsingborg sex gånger under en treveckorsperiod utan att vara säkra på att få någon behandling. 

– Men vi har gett akupunktur till varje baby som fortfarande hade kolik efter försöksperioden, om föräldrarna ville det, understryker Kajsa Landgren. 

Lovande resultat

 Under försöket fick föräldrarna föra noggrann dagbok och notera gnäll, skrik, kolikskrik, matning och bajs vid olika tider på dygnet. De exakta siffrorna får forskaren inte nämna eftersom studien ännu inte är publicerad, men hon kan säga så mycket som att problemen blev signifikant mindre. Redan den första akupunkturen gav positiva

Skrikande baby i mammas famn
Sticket är så litet att det inte gör ont. Elsa, hållen av mamma Emma Runemark, är mest missnöjd över att ha väckts ur sin sömn.

resultat, som sedan blev ännu bättre under behandlingstiden. 

– Det som påverkades var framförallt mängden gnäll och kolikskrik. De vanliga skriken var oförändrade – men de är ju faktiskt spädbarns enda sätt att visa sitt missnöje! säger Kajsa Landgren.

Inferno av ljud

Det finns flera studier som visat att även fullt friska barn faktiskt skriker ett par timmar om dagen. Skrikandet kan ha olika skäl: för att babyn är blöt eller hungrig, för att blöjan skaver eller mössan kliar, eller bara för att han eller hon känner sig ensam och vill få kroppskontakt. Förutom akupunkturstudierna har Kajsa Landgren gjort intervjuer med kolikbarnens föräldrar. De berättar om barn som skriker timmar i sträck och förvandlar hemmet till ett inferno av ljud. Det gosiga familjeliv man drömt om har blivit en mardröm, där livet bara går ut på att överleva från en dag till en annan. 

Råd som inte hjälper

– Dagens föräldrar är ofta välplanerade. De har skött sin karriär och bestämt när det var dags att skaffa barn. Nu hamnar de för första gången i en situation där de helt saknar kontroll. De letar förgäves på Internet efter botemedel och beställer hem ljudleksaker eller speciella nappar, gungor, schalar och vagnar, men inget hjälper, säger Kajsa Landgren. 

Hon har träffat mammor som inte hunnit äta eller klä på sig på hela dagen, inte vågat gå och handla av rädsla för att babyn ska få en skrikattack i affären, eller inte vågat röra sig ur fläcken när barnet till slut somnat i deras famn. 

– Föräldrarna i intervjustudien tyckte inte att BVC tagit deras förtvivlan och oro på allvar. De var besvikna när de rekommenderats att använda medicin som varit ineffektiv eller fått andra råd som inte hjälpt, säger Kajsa Landgren.

Socialstyrelsen kan ge klartecken

Hon skulle gärna hålla ”kolikkurser” för den berörda personalen för att berätta om de senaste forskningsrönen på området. Att använda akupunktur mot kolik har hittills inte varit accepterat, eftersom det saknats vetenskapliga studier på området. Men enligt en utredare på Socialstyrelsen kan det bli fritt fram i framtiden, om Kajsa Landgrens forskning anses ge ett tillräckligt positivt resultat. 

text & foto: INGELA BJÖRCK