Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

KOL smyger sig på rökaren

2010-01-08

  

De första symptomen kommer ofta smygande och är lätta att nonchalera. Rökaren tar lätt på hostan med slem och andfåddhet som något fullt normalt – något som hänger samman med åldrandet och drabbar alla. Att han eller hon inte längre orkar med tempot vid kvällspromenaden viftas bort med hänvisning till dålig kondition.

– Ändå kan dessa symptom vara de första tecknen på KOL, säger Claes-Göran Löfdahl, professor i lungmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Universitetssjukhuset i Lund.

– Det är vanligt att rökaren inte tar de här signalerna på allvar. Men om man har sådana symptom ska man ta kontakt med vårdcentralen för att få genomgå en undersökning med spirometri, en teknik som mäter lungornas funktion.

Ovanlig bland icke-rökare

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är oftast kopplad till tobaksrökning och utvecklas långsamt under flera år. Lungorna skadas och luftrören blir trängre än normalt. Det kan bli svårt att andas och man kan känna trötthet och nedsatt ork.

Personer som aldrig rökt kan också drabbas av KOL, även om det är ganska ovanligt.

– Risken ökar om man exempelvis under lång tid bott nära en starkt trafikerad väg med mycket luftföroreningar. Man löper också en större risk om man tidigt i livet haft allvarliga infektioner i lungorna eller luftvägarna, eller har en brist på det skyddande ämnet alfa-1-antitrypsin, säger Claes-Göran Löfdahl.

Ökar främst bland kvinnor

Runt en halv miljon människor i Sverige lider av KOL i dag och antalet nya fall fortsätter att öka, framförallt bland kvinnor.

– Det beror bland annat på att många män väljer snus framför att röka. Det finns också studier som visar att kvinnor har svårare att sluta röka än män.

En uppföljningsstudie som gjorts i Lund på 22 000 personer understryker risken att drabbas av ohälsa om man röker. Av de män och kvinnor som rökt mer än 19 gram tobak per dag (cirka ett paket cigaretter) hade dubbelt så många avlidit, jämfört med dem i studien som aldrig rökt.

– Det visar med all tydlighet att rökning är en stark orsak till en för tidig död, säger Claes-Göran Löfdahl.

Vad storrökarna dog av skiljer sig mellan könen.

– Kvinnorna dog antingen av någon hjärt-kärlsjukdom som hjärtinfarkt eller stroke, av lungcancer eller av någon luftvägssjukdom som KOL. Männen dog oftare av hjärt-kärlsjukdomar. Varför vet vi inte, men att det finns ett samband mellan de här sjukdomarna och rökning är känt.

Aldrig för sent att sluta röka

I en annan Lundastudie har forskarna tittat närmare på ett antal slumpvis utvalda personer mellan 20–70 år i Sydvästskåne, som rökt sedan 15–16 års ålder. Studien visade att de som fortsatte att röka under den åttaårsperiod som studien pågick löpte 2,6 gånger större risk att drabbas av KOL än de som slutat röka.

– Det visar tydligt att fortsatt rökning driver dem mot sjukdomen, säger Claes-Göran Löfdahl.

De personer som slutat röka redan när studien startades 1992 hade samma låga risk att få KOL som de som aldrig rökt. För dem som en gång slutat men åter började under perioden ökade risken att få KOL däremot sju gånger.

– Har man en gång slutat röka, ska man inte börja igen!

Text: OLLE DAHL BÄCK

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund

Artikeln är tidigare publicerad i Aktuellt om vetenskap & hälsa, november 2009