Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Klinisk kemi styr diagnostik och behandling

2013-09-09

Johan Malm installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning:

Ett övergripande syfte med forskning inom klinisk kemi är att tillämpa ny kunskap inom grundforskningen och införa nya analyser i rutinsjukvården – klinisk kemi kan sägas utgöra en brygga mellan grundforskning och klinisk sjukvård.

En stor del av medicinska beslut avseende såväl diagnostik som behandling av sjukdom baseras på biokemiska analyser, oftast utförda på ett blodprov. Den ökade kunskapen om hur kroppens olika celler och organ fungerar i kombination med alltmer förfinade analysinstrument möjliggör idag ofta att sjukdomar kan diagnostiseras på ett tidigare stadium och med större precision än förr. De insatta behandlingarna kan utvärderas och modifieras – klinisk-kemiska analysresultat spelar här ofta en avgörande roll.

I min forskning har jag ägnat mig åt proteiner från mannens reproduktionssystem. Manlig infertilitet är en vanlig orsak till ofrivillig barnlöshet som i sin tur är klassad som en folksjukdom. Trots en omfattande utredning av mannen kan som regel inte den bakomliggande orsaken identifieras. Vi har renat och karakteriserat proteiner från prostata och sädesblåsor med det långsiktiga målet att klarlägga deras funktion och betydelse för reproduktionen.

Jag har även intresserat mig för D-vitamin och dess eventuella betydelse för prostatacancer. Att barn med D-vitaminbrist riskerar att drabbas av engelska sjukan är välkänt, men att brist på D-vitamin hos den vuxna individen möjligen kan innebära en ökad risk för vissa vanligt förekommande sjukdomar är relativt ny kunskap. Dödligheten i flera cancerformer, bl.a. prostatacancer, verkar öka med breddgraden. Flera olika orsaker är tänkbara – brist på D-vitamin, som vi huvudsakligen erhåller med solens hjälp, skulle kunna vara en bidragande faktor.

Text: JOHAN MALM

Från broschyren ”Professorsinstallation 6 september 2013″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.