Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kemiska processer styr biologin

2013-10-17
mediciner
Foto: Roger Lundholm

Kemisk biologi med inriktning mot läkemedelsutveckling handlar om att använda kemiska verktyg för att studera och manipulera biologiska system.

Det är en vetenskaplig disciplin som spänner över kemi, biologi och fysik. Forskare inom kemisk biologi framställer genom syntes nya molekyler som används för att studera grundläggande biologiska processer. Alternativt används molekylerna för att skapa nya biologiska funktioner eller, som vid en sjukdom, för att korrigera biologin som gått fel.

Den ökade kunskapen om biologiska processer möjliggör mer effektiva och mindre giftiga läkemedel. Under min karriär i läkemedelsindustrin har jag forskat på att utveckla läkemedel mot sjukdomar som Parkinsons, Alzheimers och schizofreni. Trots omfattande forskning finns det fortfarande få läkemedel mot dessa sjukdomar.

I akademin har jag fortsatt på den inslagna vägen och använder zebrafiskar som modellsystem för att studera neurofarmakologiska processer kopplade till beteende och nerbrytning av nervceller i hjärnan. Vi designar också molekyler som endast ska vara aktiva i det sjukdomsdrabbade området för att få mer effektiva läkemedel med mindre bieffekter.

Ett annat område i min forskning är att titta på relationen mellan åldersrelaterad minskning av könshormonen östrogen och testosteron och utvecklingen av Alzheimers, Parkinsons, och reumatism.

Jag är särskilt intresserad av det som benämns selektiva östrogener och deras påverkan på män. Vi har utvecklat testosteron- och östrogenliknande molekyler som har visat positiva resultat i djurmodeller för Alzheimers och Parkinsons.

Text: ROGER OLSSON

Från broschyren ”Professorsinstallation 11 oktober 2013″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.