Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kartlägger ”mörkrets hormon”

2012-02-24

För åttonde året i rad arrangerades Diabetesforskningens dag av Diabetesprogrammet vid Lunds universitet. Förutom de vetenskapliga föreläsningarna delas också ut två priser. Det som tilldelas en doktorand vid Lunds universitets Diabetescenter gick i år till Cecilia Nagorny.

Hon fick, i konkurrens med många doktorander på Lunds universitets Diabetescenter (LUDC), årets studentpris.

I motiveringen beskrivs hennes genomtänkta projektplan, det vetenskapliga innehållet och nyhetsvärdet i hennes forskning.

Från upptäckt till mekanism

– Jag har varit med från början i det här projektet, från upptäckten att en vanlig genetisk variant i genen för melatonin ökar risken för typ 2 diabetes tills nu när vi arbetar med att kartlägga varför den gör det, säger Cecilia Nagorny.

Upptäckten av riskvarianten gjordes av LUDC-forskare för drygt två år sedan. Nästa naturliga steg är att kartlägga de bakomliggande mekanismerna.

Detta gör Cecilia Nagorny i provrör och med försöksdjur där antingen den ena eller den andra eller båda receptorerna för melatonin har slagits ut, så kallade knockout-möss.

Försämrar insulinutsöndringen

Mängden melatonin påverkas av dagsljuset och är med styr vår dygnsrytm. På natten när det är mörkt är halten hög. På dagen när det är ljust sjunker nivåerna. Ibland kallas melatonin för mörkrets hormon.

Kopplingen till typ 2 diabetes är att riskvarianten i receptorn försämrar de insulinproducerande betacellernas förmåga att utsöndra insulin. Ett sätt att öka utsöndringen vore att med läkemedel blockera receptorn.

– Eftersom receptorn finns på cellens yta finns det möjlighet till det, säger Cecilia Nagorny.

Kanske en ny dator

Med doktorandpriset följer också 40 000 kronor.

– De kommer nog att gå till ganska tråkiga saker, laboratoriematerial, kanske en ny dator, säger hon.

Det är tredje gången Cecilia Nagorny får priset, tidigare har det varit delat. I år var första gången en enda doktorand lönades.

– Det blir ju mer prestigefyllt då, säger hon.

Nästa år kommer hon dock inte vinna. Planen är att hon ska disputera i september i år.

Text: TORD AJANKI

Tidigare publicerad på diabetesportalen, 20 februari 2012