Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan?

2018-11-28

Populärvetenskaplig föreläsning om teorier om hälsa och sjukdom, med Per-Anders Tengland, professor vid Malmö universitet.

Föreläsningen ingår i serien En akademisk kvart från Malmö universitet