Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan man vaccinera mot hjärtinfarkt och stroke?

2013-03-15

Gunilla Nordin Fredrikson installeras som professor vid Lunds universitet 15 mars 2013, och skriver här själv kort om sin forskning:

Hjärtinfarkt och stroke är de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden, och den bakomliggande orsaken till dessa sjukdomar är oftast åderförfettning. Förhöjda blodfettsnivåer ökar risken för att drabbas av åderförfettning, speciellt höga halter av det skadliga LDL-kolesterolet, som har en tendens att under sin resa genom blodomloppet lagras i kärlväggen och bilda plack. Det har även visat sig att immunsystemet kan spela roll för plackbildningen, liksom att oxiderat LDL har betydelse – alltså LDL som likt smör härsknat.

I dag kan de existerande behandlingsformerna för hjärt-kärlsjukdom hjälpa endast fyra av tio drabbade. Det är därför av vikt att identifiera nya och mer specifika mekanismer för förebyggande insatser och behandling. I mitten av 1990-talet upptäcktes att vaccinering av försöksdjur med oxiderat LDL-kolesterol hade en skyddande effekt mot fettinlagringar i kärlväggen. Därefter har vi analyserat delar av LDL-kolesterolet för att studera vilken del som ger upphov till ett skyddande immunsvar och därmed motverkar plackbildningen.

Foto: Dreamstime

Forskningen har resulterat i utvecklandet av två nya immunbaserade läkemedel som är på väg in i kliniska tester. I den fortsatta forskningen kommer vi att försöka optimera och utveckla nästa generations immunbaserade läkemedel för effektivare behandling mot hjärtinfarkt och stroke.

En annan viktig del är att identifiera nya verktyg för att diagnostisera hjärt-kärlsjukdom, att hitta markörer som kan visa vem eller vilken typ av person som riskerar att drabbas av åderförfettning. Ett läkemedel som minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom kan innebära ett stort framsteg för alla dem som ligger i riskzonen.

Text: GUNILLA NORDIN FREDRIKSON

Från broschyren ”Professorsinstallation 15 mars 2013″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.