Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan man erbjuda höftprotes även till yngre artrospatienter?

2014-11-28

Bäcken FrågaOperationen är till för patienter med kraftig smärta som skapar lidande och därmed nedsatt livskvallitet. Vi forskar kring verktyg som krävs för att skapa rätt anatomi, kraftflöde och biomekanik. Därmed kommer vi att kunna tillgodose de större krav på funktion som yngre patienter har, och därmed underlätta deras återgång till ett normalt livsmönster.

När en patient erbjuds att få en höftprotes inopererad p.g.a. handikappande smärta och värk måste densamme ta ett väl grundat beslut. Som läkare kan man aldrig lämna garanti till patienter om gott resultat trots att det handlar om beprövade, väletablerade kirurgiska behandlingar. Det är läkarens ansvar att förklara och informera om för- och nackdelar samt risker för kända komplikationer. Det är sedan alltid patienten själv som tar beslut till vidare operationsplanering.

I sjukvården har man varit restriktiv att operera yngre patienter med tidig artros i höften eftersom det inte följer någon garanti på hur länge protesen kommer att hålla. Yngre och mer aktiva patienter sliter ut sin protes betydligt fortare. Det är just detta slitage, troligen på mekanisk grund som är de främsta orsakerna till att proteserna lossnar. Med tiden har vi utökat vår kunskap och teknik samt som proteskomponenterna blivit allt mer slitstarka och bättre. Detta har lett till förlängd hållbarhet av protesdelar som gör att vi kunnat erbjuda dessa operationer till allt yngre patienter.

Yngre patienter har dock högre krav till återställd funktion d. v. s. att kunna springa, spela tennis, vandra i berg, åka skidor etc. Återgång till normalt livsmönster både inom sin fritid och inom sitt arbete. Vårt mål är att med fortsatt forskning kunna optimera de rent biomekaniska (funktionella) förutsättningarna vid höftproteskirurgin och därmed förbättra resultaten. Vi gör detta genom att noggrant återställa den anatomi som är individuell för patienten i fråga.

Vi är idag mycket nära att räkna fram ett index som visar exakt hur en höftprotes ska sitta i förhållande till patienternas individuella anatomi och därmed biomekanik. När vi har nått vårt mål kommer artrospatienter att få bättre förutsättningar för en hållbar aktivitetsnivå som gynnar dem och deras fortsatta livskvallitet.

Läs mer om våra metoder

Vi använder de mest exakta mätmetoder som finns för dylika analyser. Med hjälp av dessa mätmetoder kan vi följa hur höftprotesen rör sig med tiden. Dessa små rörelser är till viss del naturliga för protesen men kan också hjälpa oss att förutspå när en protes är på väg att lossna. I vissa fall leder lossningen till stort lidande med smärta och ständig värk i höften. Omoperation blir då snart ett faktum. Det är just denna lossning vi vill kunna undvika med hjälp av vår forskning. Med hjälp av mätmetoden som vi använder kan vi förutspå proteslossning och undersöka orsaksmönstret.

Vi har sett att en protes kan motstå olika stressmoment om den är placerad på ett rätt sätt. Det finns många faktorer, t ex vinklar och hävarmar, att ta hänsyn till. För att mäta dessa, samt andra variabler av intresse använder vi ett nytt unikt CT-baserat, tre-dimensionellt (3D), mätprogram (Ortoma plan). Med denna mjukvara kan vi med stor noggrannhet placera in och mäta protesläget i förhållande till patientens individuella höftanatomi och även mäta uppnått resultat efter operationen.

Vi använder oss också av en banbrytande 3D-gånganalys som visar hur gångmönstret förändrats hos patienter som opereras med höftprotes. Förbättras gångmönstret mer hos patienter som fått sin individuella anatomi återställd? Patienterna följs även rent kliniskt samt med frågeformulär för livskvallitet.

Text och illustration (höft): SVERRIR KIERNAN