Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Internationella suicidpreventiva dagen

2018-09-10

Här kan du ta del några av de artiklar Vetenskap & hälsa publicerat som handlar om suicidforskning.

I en av artiklarna, Att förhindra ett självmord ger läkaren och forskaren Åsa Westrin följande råd till dig som är bekymrad över någon i din närhet:

  • Våga fråga.
  • Tala om att det går att få hjälp, inge hopp!
  • Se till att personen söker vård.

Läs mer om forskning om suicid

De studerar sambandet mellan stress och suicid.

Kan D-vitamin minska risken för suicid?

Se föreläsningen: Kan DNA varna för suicid?