Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Information om transplantation av nervceller till patienter med Parkinsons sjukdom

2009-10-02

Under flera år har forskare undersökt möjligheten att transplantera nervceller till patienter med Parkinsons sjukdom. Förhoppningen är att patienten skulle kunna återfå rörlighet om de dopaminceller som dör under sjukdomen skulle kunna ersättas med nya, friska celler som återställer dopaminnivåerna.

Vid de transplantationer som genomförts på cirka 350 Parkinson-patienter över hela världen (varav 18 i Lund) har man använt nästan färdigutvecklade dopaminceller från mellanhjärnan på sex till nio veckor gamla aborterade foster. Vissa patienter har förbättrats dramatiskt och kunnat vara utan L-dopa-behandling i många år. Andra patienter har endast visat måttlig eller ingen förbättring. Men det är osannolikt att användning av nästan färdigutvecklade dopaminceller från foster blir en rutinmetod. Många laboratorier över hela världen arbetar därför med att försöka odla fram fungerande dopaminceller från stamceller.

Cirka 15 procent av de patienter som behandlats med celltransplantation utvecklade dyskinesier. Fram tills nu har risken för utveckling av sådana dyskinesier – och osäkerheten vad dessa beror på och hur de ska behandlas – hindrat den fortsatta utvecklingen av cellterapi vid Parkinsons sjukdom.

Mer information om behandlig av Parkinsons sjukdom idag, transplantation av nervceller till patienter med Parkinsons sjukdom och den nya studien:

Cellterapi vid Parkinsons sjukdom