Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Infektion runt implantat skulle kunna förebyggas med strontium

2023-05-08
Bricka med tandläkarinstrument
Foto: iStock/izzetugutmen

Det är vanligt att vävnaden kring ett tandimplantat drabbas av inflammation, något som i värsta fall leder till att implantatet måste tas bort. Men kan en beläggning av strontium runt implantatet vara ett sätt att förebygga problemet? Det har en ny avhandling försökt att belysa.

En skadad tand kan ersättas med tandimplantat i titan. Men en av fem patienter drabbas av en inflammation i vävnaden runt implantatet, så kallad periimplantit.

Den vanligaste behandlingen är en operation där implantatet exponeras och rengörs, något som är både dyrt, tidskrävande, och kan vara smärtsamt för patienten. Därför finns ett stort behov att utforska hur infektioner kopplade till implantat kan förebyggas.

Strontium har liknande egenskaper som kalcium

Hatem Alshammari, som precis lagt fram sin avhandling vid Malmö universitet, har utforskat vad som händer när ett titanimplantat behandlas med ett tunt lager av strontium.

– Tidigare har det gjorts många försök med olika antimikrobiella medel runt implantatet, men där har det funnits problem kring stabiliteten i beläggningen och medlens påverkan på vävnaden. Strontium är ett intressant element att titta närmare på eftersom det förekommer i kroppen och har liknande egenskaper som kalcium. Studier har visat att strontium främjar benläkningen, berättar han.

Avhandlingen utgörs av en systematisk litteraturöversikt och tre olika delstudier utförda i labbmiljö, där den huvudsakliga frågeställningen är hur strontium påverkar olika typer av bakterier som vanligtvis förekommer vid periimplantit.

Dubbel påverkan på bakterierna

Forskargruppen testade bland annat att behandla titanplattor med olika ytor med en beläggning av strontium och försökte sedan odla bakterier på ytan.

– Delstudierna visar att strontium har en dubbel påverkan på bakterierna. Dels har ämnet en bakteriedödande effekt, dels hämmar det bakteriernas tillväxt, vilket är väldigt lovande eftersom det skulle kunna innebära att strontium fungerar förebyggande, säger Hatem Alshammari.

– Infektioner kopplade till titanimplantat är inte bara ett problem för tandvården utan för vården i stort, till exempel inom ortopedkirurgi. Våra studier visar att det finns ett behov att forska mer om effekterna av strontium och hur det påverkar vävnaden och benet.

Länk till Hatem Alshammaris avhandling: Antimicrobial potential of strontium against bacteria associated with peri-implantitis

Text: ANNA DAHLBECK 

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet