Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Inbäddade bakterier bjuder segt motstånd

2013-09-19

Bakterier som bäddar in sig i segt slem och fäster på proteser, shuntar och dränage i människor bjuder hårt motstånd i sjukvården.

Anna Holmberg, läkare vid SUS i Lund, söker svaret på hur sjukvården ska behandla infektioner på konstgjorda kroppsdelar på ett mer effektivt sätt. Hon har just avslutat en medicinsk doktorsavhandling där hon redovisar försök med olika kombinationer av antibiotika som kan bekämpa infektioner med biofilmsbildande bakterier som orsakar svårbehandlade och långdragna infektioner.

Två bakterier

– I ungefär två procent av alla insatta proteser, konstgjorda leder och andra främmande föremål, uppstår det infektioner. De kräver antibiotikabehandling, i många fall nya operationer och nyinsatta proteser. De kostar patienten lidande och tid och samhället resurser, konstaterar hon.

Anna Holmberg har studerat två sorters bakterier som normalt finns hos människor, Propionibacterium acnes på huden och enterokocker i tarmsystemet. Det som är speciellt med dessa bakterier är att de bildar biofilmer. Bakterierna bäddar in sig i biofilmer med bakterier i flera lager. De bakterier som finns i det understa lagret av biofilmen är de som är svårast att bekämpa med antibiotika.

Vilande infektion

När sjukvården många gånger trott att de bekämpat infektionen med framgång kan den i själva verket vara vilande ibland i flera år för att sedan slå till igen.

Anna Holmberg har provat olika kombinationer av antibiotika för att bekämpa biofilmen i laboratorium. Ännu har man inte testat på patienter.

– Det dröjer innan studierna går att tillämpa på människor i den vanliga vården, säger hon.

Fler konstgjorda kroppsdelar

I framtiden kommer fler människor att få konstgjorda kroppsdelar. Människor lever länge och sliter ut sina naturliga leder, hjärtklaffar och kommer dessutom att behöva shuntar i huvudet och dränage på olika ställen i kroppen. En ökande mängd konstgjorda delar i kroppen ökar risken för infektioner. Då kan Anna Holmbergs forskning göra nytta som grund för hur de här infektionerna ska bekämpas.

Den grupp inom vården som i dag har störst erfarenhet av biofilmer med bakterier är tandläkare. Munhålan är en gynnsam plats för bakterietillväxt där det även introduceras främmande material som bakterierna kan bilda biofilm på.

Text: ANNA-LENA BOIVE