Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Immunförsvaret och tumörer i duell

2017-10-24

Karin Leandersson installerades som professor i experimentell patologi med inriktning mot human tumörimmunologi den 6 oktober 2017 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Immunförsvaret har utvecklats för att skydda oss från främmande och skadliga ämnen. Kroppens egna celler anses inte vara främmande, men kan vid skada och celldöd framkalla liknande processer för att rensa upp och läka det skadade området. Tumörceller är kroppsegna och växtkraftiga celler, och uppfattas inte som kroppsfrämmande eller tas bort. Men immunförsvaret kan trots allt känna igen en hel del av de oönskade tumörcellerna, eftersom alla tumörceller har mutationer som borde kunna identifieras av immunförsvaret, och för att tumören växer så fort att det bildas mycket döda celler i området. Om en tumör väl etablerats går emellertid tumörcellerna lustigt nog immunologiskt obemärkta förbi. På senare tid har man förstått att en av anledningarna till detta är att tumören skickar ut signaler som bromsar de tillskyndande immuncellerna. Samma signaler stimulerar tumörtillväxt. En ond cirkel har slutits.

Min forskning handlar om hur immunförsvaret påverkas av och i sin tur påverkar tumören och dess tillväxt. Framförallt har vi inriktat oss på hur själva tillväxten av tumören kan underlättas av immuncellerna, med målet att kunna hindra detta samt främja de immunceller som inte har denna tumördrivande effekt. Ett lyckat, aktivt immunförsvar mot tumören skulle långsiktigt kunna bota en patient med tumörsjukdom, då detta leder till en aktiv anti-tumörimmunitet.

Jag arbetar med celler från människor för att bäst efterlikna den biologiska processen hos patienter. Kombinationen av kunskap från basal immunologi på molekylär nivå och utbytet med det kliniska kunnandet, gör det möjligt att ställa nya frågor på en ny detaljnivå. Det är med stor nyfikenhet och optimism som jag ser fram emot de framtida upptäckterna inom mitt eget område human tumörimmunologi.

Text: KARIN LEANDERSSON

Från broschyren: ”Professorsinstallation 6 oktober 2017″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.