Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

I mästares sällskap…

2010-11-02
Van Gogh, Hemingway, Puccini, Michelangelo och Esaias Tegnér var alla kreativa människor. Men de hade också en annan sak gemensamt. De pendlade mellan depressioner och perioder av mani – på psykiatrispråk led de av bipolär sjukdom, tidigare kallat manodepressiv sjukdom.

– Det är inte sällan som kreativa personer som politiker, vetenskapsmän eller konstnärer drabbas av den här sjukdomen. Människor som ofta bidrar till utvecklingen av vårt samhälle.

Det säger Lil Träskman Bendz, professor i psykiatri vid Lunds universitet, som bland annat forskar kring depression och mani.

Slår hårt mot anhöriga

Bipolär sjukdom har två ansikten, den deprimerades och den maniskes. En person som befinner sig i en period av mani är överaktiv, impulsiv, aggressiv, kreativ och har en ökad sexuell lust. Han eller hon missbrukar ofta alkohol och är slarvig med pengar.

– När samma person sedan är deprimerad förstärks depressionen av skuldkänslor för vad man ställt till med under sin maniska period, säger Lil Träskman Bendz.

Sjukdomen slår hårt även mot anhöriga till den drabbade.

– Situationen blir ofta outhärdlig. De orkar inte med allt den sjuke ställer till med och väljer i många fall att bryta förhållandet, vilket i sin tur kan göra att den drabbade mår ännu sämre och försöker ta sitt liv.

Stark genetisk koppling

Bipolär sjukdom har en stark ärftlighetsfaktor och genetiska studier på området pågår på flera håll, bland annat i Lund.

– Vi vet att sjukdomen har en stark genetisk koppling, men vi vet inte vilken gen det rör sig om. Det kan vara flera. Närmast studerar vi gener som är kopplade till immunsystemet på personer som är självmordsbenägna. I den gruppen finns det många som lider av bipolär sjukdom.

Första tecknen på en begynnande sjukdom kan uppträda redan i tonåren i form av depressioner och tillstånd av melankoli.

– Finns sjukdomen i släkten sedan tidigare ska man vara extra uppmärksam, särskilt som den drabbade ofta själv inte är medveten om att han eller hon är sjuk.

Viktigt att få vård

Lil Träskman Bendz säger att vem som helst inte kan drabbas av bipolär sjukdom.

– Den som insjuknar är i grunden ofta en ”orolig själ” och en sårbar person. Men det som sedan utlöser sjukdomen kan vara stress eller en händelse, exempelvis ett dödsfall eller en olycka.

De drabbade som är i ett skov av mani söker i regel inte själv vård, medan de som är i ett tillstånd av depression ibland själva tar kontakt.

– Det är viktigt att de här människorna får hjälp, inte minst de som är i en manisk period, då kroppen i längden inte klarar av att ständigt gå på högvarv. Det finns behandling både för depression och för mani, säger Lil Träskman Bendz.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Foto: Wikipedia