Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hur mycket bedövning behöver barn hos tandläkaren?

2019-08-19
Bilden föreställer en flicka som är på tandkontroll hos tandläkaren. Foto: iStock/boggy22
Foto: iStock/boggy22

Hur mycket bedövning behöver barn hos tandläkaren? Tandläkare resonerar olika och effekten av extra smärtlindring med huvudvärkstabletter är inte heller klarlagd. Forskaren Henrik Berlin vill därför ta fram riktlinjer för tandvården.

Som princip får barn lokalbedövning vid lagning och alltid vid utdragning av tänder. Utöver det ges ibland huvudvärkstabeller som smärtlindring till unga före eller efter behandlingen. Detta för att reducera eller förhindra smärta efter ingreppet.

Bilden föreställer Henrik Berlin
Henrik Berlin

–  Men vi saknar bevis för att smärtlindringen faktiskt har effekt, säger Henrik Berlin, doktorand vid Malmö universitet.

Inte alla ger bedövning vid lagning

I ett pågående avhandlingsarbete vill Henrik Berlin komma fram till om det har något värde eller inte. I en första delstudie frågade han 100 barntandvårdsspecialister och över 400 allmäntandläkare om hur de hanterar smärta vid behandling.  Var femte allmäntandläkare svarade att de inte alltid sätter in lokalbedövning vid lagning av mjölktänder.

– Detta är väldigt olyckligt då smärta vid tandbehandling ökar risken för tandvårdsrädsla, säger Henrik Berlin, doktorand vid Malmö universitet.

Det finns alltså olika strategier. Specialister använde också smärtstillande före eller direkt efter i mycket högre utsträckning än allmäntandläkare. Skillnaden tyder på en osäkerhet kring bedövning och smärtlindring, menar Henrik Berlin.

Mest smärta efter två timmar

I en andra studie fick barn svara på hur de upplevde smärtan efter en tandutdragning, direkt efter och under varje dag efteråt under sju dagar. Ingen smärtlindring gavs utöver lokalbedövning. Studien omfattade 30 barn som Henrik Berlin själv behandlat på Tandvårdshögskolan. Resultatet visade att barnen upplevde som mest smärta två timmar efter behandling, men att den sedan försvann och var borta hos de flesta redan efter fyra timmar.
– De flesta barnen kände en mild till medelstor smärta. Men en liten grupp tyckte att det gjorde mycket ont. Varför vissa kände så efter samma behandling behöver kartläggas, säger Henrik Berlin.

Djupintervjuer med barn

Nästan all forskning på området handlar om smärtlindring för vuxna, nästan ingenting om barns upplevelser. Henrik Berlin gör därför nu djupintervjuer med barn om deras upplevelser av smärta vid behandlingen, särskilt tandutdragning, och tiden efter denna.

–  Deras berättelser och erfarenheter kanske visar att vi behöver forska vidare kring om läkemedel kan användas på ett bättre sätt för att minska smärta. Helt klart behövs det nya riktlinjer för att säkerställa att tandvården bättre förebygger och behandlar smärta hos barn, säger Henrik Berlin.

Text: MAGNUS JANDO

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet