Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hur mår överviktiga ungdomar psykiskt?

2009-07-06

Finns det ett samband mellan psykisk hälsa och hur det går med viktnedgången? Det är en fråga som psykolog Kajsa Järvholm hoppas få svar på under sin tid som doktorand vid Barnöverviktsenheten i Region Skåne på UMAS och Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

Hennes doktorsstudier är bland de första i världen att forska om hur barn som behandlas kirurgiskt mot fetma mår psykiskt. Det finns bara några studier sedan tidigare, gjorda i USA. Hittills har elva barn skickats från Barnöverviktsenheten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg där alla operationer sker.

– Jag tittar både på den och på den familjeterapeutiska behandling, SOFT, som används vid Barnöverviktsenheten i Malmö, berättar hon.

Kajsa Järvholm studerar patienternas självbild, kroppsuppfattning, grad av depression, ångest, ilska och normbrytande beteende.

En fråga hon också gärna vill ha svar på är hur sambandet mellan fetma och psykisk ohälsa ser ut.

– Från tidigare studier är det känt att de ungdomar som söker behandling mår sämre än andra, men frågan är om detta gäller också för dem som är yngre.

Viktigt är också att se om det finns ett samband mellan psykisk hälsa och resultatet av viktnedgången. Finns det undergrupper av överviktiga barnoch ungdomar som behöver mer psykologiskt stöd för att lyckas än andra.

Kajsa Järvholm arbetar halvtid med sin avhandling och halvtid i den kliniska verksamheten med patienter. Det underlättar överförande av forskningsrön till klinisk verksamhet.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Artikeln har tidigare varit publicerad i Aktuellt om vetenskap & hälsa juni 2009.