Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hur får vardagen mening?

2012-01-19
vänner
Foto: Colourbox

Arbetsterapeut Elisabeth Argentzell lade den 17 februari fram sin doktorsavhandling med fokus på hur personer med psykisk sjukdom upplever att de kan skapa mening i sin vardag. Hennes eget recept för en lyckad rehabilitering är bland annat större individfokus:

– Det räcker inte att bara tänka i termer av generell aktivering, man måste se på var och en. Och så är det viktigt att jobba på de nära relationerna, relationerna i deras egen, reella miljö.

Nyhet från Institutionen för hälsa vård och samhälle, Lunds universitet